JUDr. Stanislav Figľár, PhD.

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Humenné.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
zastavané plochy a nádvoria kúpa 13.03.2009 1.500.000,- Sk (49.790,87 eur)
rodinný dom výstavba 27.10.2014 80.000,- eur
prístrešok na auto výstavba 27.10.2014 3.000,- eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo tov. zn. VW Passat 2.0 TDI kúpa 30.06.2008 695.000,- Sk 695.000,- Sk (23.069,77 eur)
osobné motorové vozidlo BMW X4 kúpa 31.01.2020 53500 eur 53500 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
akcie Erste banka 3000 ks kúpa 27.07.2020 66000 eur 66000 eur
akcie Tesla 400 ks kúpa 06.09.-0024 120000 eur 120000 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpa 13.03.2009
rodinný dom výstavba 12.04.2010
prístrešok na auto výstavba 27.10.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo tov.zn.VW Passat 2.0 TDI kúpa 30.06.2008 695 000SK 695 000 SK
peňažné prostriedky predaj akcii ZSNP,a.s. Žiar nad Hronom 3229 KS 31.08.2018 116244 EUR 116 244 EUR
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpa 13.03.2009
rodinný dom výstavba 12.04.2010
prístrešok na auto výstavba 27.10.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo tov.zn.VW Passat 2.0 TDI kúpa 30.06.2008 695 000SK 695 000 SK
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
akcie ZSNP Žiar nad Hronom kúpa 07.12.2004 655 380 SK 655 380 SK
akcie ZSNP Žiar nad Hronom kúpa 10.09.2015 4500 EUR 4500 EUR
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpa 13.03.2009
rodinný dom výstavba 12.04.2010
prístrešok na auto výstavba 27.10.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo tov.zn.VW Passat 2.0 TDI kúpa 30.06.2008 695 000SK 695 000 SK
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
akcie ZSNP Žiar nad Hronom kúpa 07.12.2004 655 380 SK 655 380 SK
akcie ZSNP Žiar nad Hronom kúpa 10.09.2015 4500 EUR 4500 EUR
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpa 13.03.2009
rodinný dom výstavba 12.04.2010
prístrešok na auto výstavba 27.10.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo tov.zn.VW Passat 2.0 TDI kúpa 30.06.2008
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
akcie ZSNP Žiar nad Hronom kúpa 07.12.2004
akcie ZSNP Žiar nad Hronom kúpa 10.09.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpa 13.03.2009
rozostavaná stavba rodinného domu zápis rozostavanej stavby 12.04.2010
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
akcie na meno ZSNP Žiar nad Hronom kúpa 07.12.2004
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpa 13.03.2009
rozostavaná stavba rodinného domu zápis rozostavanej stavby 12.04.2010
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
akcie na meno ZSNP Žiar nad Hronom kúpa 07.12.2004
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpa 13.03.2009
rozostavaná stavba rodinného domu zápis rozostavanej stavby 12.04.2010
garáž kúpa 17.06.2008
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
akcie na meno ZSNP Žiar nad Hronom kúpa 07.12.2004
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpa 13.03.2009
rozostavaná stavba rodinného domu zápis rozostavanej stavby 12.04.2010
garáž kúpa 17.06.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo VW passat 2.0 TDI kúpa 30.06.2008
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
akcie na meno ZSNP Žiar nad Hronom kúpa 07.12.2004
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.