JUDr. Silvia Fráterová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Topoľčany.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
rodinný dom zánik BSM a jeho vysporiadanie 05.03.2019 70.000,- Eur
zast. plochy a nádvoria zánik BSM a jeho vysporiadanie 05.03.2019 30.000,- Eur
záhrady zánik BSM a jeho vysporiadanie 05.03.2019 30.000,- Eur
rekreačná chata darovacia zmluva 30.07.2020 25.000,- Eur
zastavaná plocha a nádvoria darovacia zmluva 30.07.2020 5.000,- Eur
trvalý trávnatý porast darovacia zmluva 30.07.2020 5.000,- Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na výstavbu 25.10.2007
úver na výstavbu 26.08.2009
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
rodinný dom zánik BSM a jeho vysporiadanie 05.03.2019 70.000,- Eur
zast. plochy a nádvoria zánik BSM a jeho vysporiadanie 05.03.2019 30.000,- Eur
záhrady zánik BSM a jeho vysporiadanie 05.03.2019 30.000,- Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na výstavbu 25.10.2007
úver na výstavbu 26.08.2009
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 18.02.2015
zast. plochy a nádvoria kúpna zmluva 02.07.2007
záhrady kúpna zmluva 02.07.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV kúpna zmluva 15.05.2009 12.500,- 12.500,-
OMV kúpna zmluva 02.11.2016 7.500,- 7.500,-
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na výstavbu 25.10.2007
úver na výstavbu 26.08.2009
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 18.02.2015
zast. plochy a nádvoria kúpna zmluva 02.07.2007
záhrady kúpna zmluva 02.07.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV kúpna zmluva 15.05.2009 12.500,- 12.500,-
OMV kúpna zmluva 02.11.2016 7.500,- 7.500,-
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na výstavbu 25.10.2007
úver na výstavbu 26.08.2009
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 18.02.2015
zast. plochy a nádvoria kúpna zmluva 02.07.2007
záhrady kúpna zmluva 02.07.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV kúpna zmluva 15.05.2009 12.500,- 12.500,-
OMV kúpna zmluva 10.11.2010 13.000,- 13.000,-
OMV kúpna zmluva 02.11.2016 7.500,- 7.500,-
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na výstavbu 25.10.2007
úver na výstavbu 26.08.2009
stavebný úver 03.05.2007
stavebný úver 26.07.2007
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 18.02.2015
zast. plochy a nádvoria kúpna zmluva 02.07.2007
záhrady kúpna zmluva 02.07.2007
2-izbový byt darovacia zml. 22.09.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV kúpna zmluva 15.05.2009
OMV kúpna zmluva 10.11.2010
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na výstavbu 25.10.2007
úver na výstavbu 26.08.2009
stavebný úver 03.05.2007
stavebný úver 26.07.2007
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rozost. rodinný dom kúpa a výstavba 02.07.2007
zast. plochy a nádvoria kúpna zmluva 02.07.2007
záhrady kúpna zmluva 02.07.2007
2-izbový byt darovacia zml. 22.09.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV kúpna zmluva 15.05.2009
OMV kúpna zmluva 10.11.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rozost. rodinný dom kúpa a výstavba 02.07.2007
zast. plochy a nádvoria kúpna zmluva 02.07.2007
záhrady kúpna zmluva 02.07.2007
2-izbový byt darovacia zml. 22.09.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV kúpna zmluva 15.05.2009
OMV kúpna zmluva 10.11.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rozost. rodinný dom kúpa a výstavba 02.07.2007
zast. plochy a nádvoria kúpna zmluva 02.07.2007
záhrady kúpna zmluva 02.07.2007
2-izbový byt darovacia zml. 22.09.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV kúpna zmluva 15.05.2009
OMV kúpna zmluva 10.11.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rozost. rodinný dom kúpa a výstavba 02.07.2007
zast. plochy a nádvoria kúpna zmluva 02.07.2007
záhrady kúpna zmluva 02.07.2007
2-izbový byt darovacia zml. 22.09.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV kúpna zmluva 15.05.2009
OMV kúpna zmluva 10.11.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.