Okresná prokuratúra Topoľčany Námmestie M. R. Štefánika 55, 955 53 Topoľčany

Okresným prokurátorom je JUDr. Renáta Heldiová.

Na prokuratúre evidujeme 8 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 328,18 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 232,84 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 33,52 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 397,21 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 37,01% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Topoľčany
Námmestie M. R. Štefánika 55
955 53 Topoľčany
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
preberanie písomností
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 15:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 15:30

Prokurátori

Zoznam prokurátorov, ktorí aktuálne pôsobia na prokuratúre

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Renáta Heldiová okresný prokurátor
JUDr. Monika Janjicová námestníčka okresného prokurátora

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.