JUDr. Katarína Frindrichová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Bratislava V.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava V
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt a spoluvl.podiel na spol.čast. a spol. zariad.domu a prísl. a spoluvl.podiel na pozemkoch patr.k byt. domu kúpna zmluva 2019-09-23 198500,- Eur 198500,-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo leasingová zmluva 2017-04-01 19300,-Eur 19300,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie bytu vrátane elektroniky 2016-2021 25200,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
splátkový úver na bývanie 2019-09-02
pôžička 2020-03-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava V
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt a spoluvl.podiel na spol.čast. a spol. zariad.domu a prísl. a spoluvl.podiel na pozemkoch patr.k byt. domu kúpna zmluva 2019-09-23 198500,- Eur 198500,- Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Leasingová zmluva 2017-04-01 19300,-Eur 19300,-Eur
vklady v peňažnom ústave úspory z dávok soc.zabezpečenia 2021-01-01 5609,- Eur 5609,- Eur
vklady v peňažnom ústave úspory zo mzdy 2022-01-01 1155,- Eur 1155,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie bytu vrátane elektroniky 2016-2021 25200,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
splátkový úver na bývanie 2019-09-02
pôžička 2020-03-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava V
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt a spoluvl.podiel na spol.čast. a spol. zariad.domu a prísl. a spoluvl.podiel na pozemkoch patr.k byt. domu kúpna zmluva 2019-09-23 198500,- Eur 198500,-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo leasingová zmluva 2017-04-01 19300,-Eur 19300,-Eur
vklady v peňažnom ústave úspory z dávok soc.zabezpečenia 2021-01-01 10102,- Eur 10102,-Eur
vklady v peňažnom ústave úspory zo mzdy 2021-01-01 3070,- Eur 3070,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie bytu vrátane elektroniky 2016-2021 25200,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
splátkový úver na bývanie 2019-09-02
pôžička 2020-03-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava V
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt a spoluvl.podiel na spol. čast. a spol. zariad. domu a príslušenstve a spoluvl. podiel na pozemkoch patr. k byt. domu kúpna zmluva 2019-09-23 198500,- Eur 198500,- Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo leasingová zmluva 2017-04-01 19300,- Eur 19300,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie bytu vrátane elektroniky 2016-2020 21200,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
splátkový úver na bývanie 2019-09-02
pôžička 2020-03-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava V
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt a spoluvl.podiel na spol.čast. a spol. zariaden. domu a príslušenstve a spoluvl.podiel na pozemkoch patr. k byt.domu kúpna zmluva 2019-09-23 198500,- Eur 198500,- Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo leasingová zmluva 2017-04-01 19300,- Eur 19300,- Eur
vklady v peňažných ústavoch úspory, sporenie, darovanie 2008-súčasnosť 14265,- Eur 14265,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
splátkový úver na bývanie 2019-09-02
leasing 2017-04-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava V
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo leasingová zmluva 2017-04-01 19300,- Eur
vklady v peňažných ústavoch úspory, sporenie, darovanie 2008-súčasnosť 31522,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
leasing 2017-04-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava V
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo leasingová zmluva 2017-04-01 19300,- Eur
vklady v peňažných ústavoch úspory, sporenie, darovanie 2008-súčasnosť 24100,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
leasing 2017-04-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (4)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/485/09/2018 2018-09-20 1 Pv 175/18/1105 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/449/08/2018 2018-08-23 2 Pv 593/17/1105 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/485/09/2018 (pdf, 118 KB) 2018-09-20 1 Pv 175/18/1105 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/449/08/2018 (pdf, 166 KB) 2018-08-23 2 Pv 593/17/1105 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.

No relevant news articles found.