JUDr. Katarína Frindrichová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava V.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt a spoluvl.podiel na spol. čast. a spol. zariad. domu a príslušenstve a spoluvl. podiel na pozemkoch patr. k byt. domu kúpna zmluva 23.09.2019 198500,- Eur 198500,- Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo leasingová zmluva 01.04.2017 19300,- Eur 19300,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zariadenie bytu vrátane elektroniky 2016-2020 21200,- Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
splátkový úver na bývanie 02.09.2019
pôžička 05.03.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt a spoluvl.podiel na spol.čast. a spol. zariaden. domu a príslušenstve a spoluvl.podiel na pozemkoch patr. k byt.domu kúpna zmluva 23.09.2019 198500,- Eur 198500,- Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo leasingová zmluva 01.04.2017 19300,- Eur 19300,- Eur
vklady v peňažných ústavoch úspory, sporenie, darovanie 2008-súčasnosť 14265,- Eur 14265,- Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
splátkový úver na bývanie 02.09.2019
leasing 01.04.2017
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo leasingová zmluva 01.04.2017
vklady v peňažných ústavoch úspory, sporenie, darovanie 2008-súčasnosť
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
leasing 01.04.2017
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo leasingová zmluva 01.04.2017
vklady v peňažných ústavoch úspory, sporenie, darovanie 2008-súčasnosť
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
leasing 01.04.2017
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.