JUDr. Monika Bálešová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Nitra.

We register the prosecutor as námestníčka okresného prokurátora - netrestný úsek at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Nitra.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
3-izbový byt o výmere 76,13 m2 kúpna zmluva 2016-01-14 116.900,-eur
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu kúpna zmluva 2016-01-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné vozidlo Citroen C3 kúpna zmluva 2009-08-12 9.360,- EUR 2.000,- EUR
osobné vozidlo Dacia Duster kúpna zmluva 2020-09-24 13.232,- EUR 11.000,- eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
úspory v banke úspory z platu 2020-12-31 17.000,-eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver na kúpu nehnuteľnosti 2015-12-07
spotrebný úver 2020-08-24
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
3-izbový byt o výmere 76,13 m2 kúpna zmluva 2016-01-14 116.900,- eur
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu kúpna zmluva 2016-01-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné vozidlo Citroen C3 kúpna zmluva 2009-08-12 9.360,- EUR 2.500,- EUR
peniaze úspory z platu a predaja nehnuetľnosti 2019-12-31 15.057,-EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver na kúpu nehnuteľnosti 2015-12-07
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
3-izbový byt o výmere 76,13 m2 kúpna zmluva 2016-01-14
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu kúpna zmluva 2016-01-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné vozidlo Citroen C3 kúpna zmluva 2009-08-12 9.360,- EUR 3.000,- EUR
peniaze úspory z platu a predaja nehnuetľnosti 2018-12-31 15.057,-EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver na kúpu nehnuteľnosti 2015-12-07
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.