JUDr. Monika Bálešová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Nitra.

Prokurátora evidujeme v pozícii námestníčka okresného prokurátora - netrestný úsek na prokuratúre Okresná prokuratúra Nitra.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
3-izbový byt o výmere 76,13 m2 kúpna zmluva 14.01.2016 116.900,-eur
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu kúpna zmluva 14.01.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné vozidlo Citroen C3 kúpna zmluva 12.08.2009 9.360,- EUR 2.000,- EUR
osobné vozidlo Dacia Duster kúpna zmluva 24.09.2020 13.232,- EUR 11.000,- eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
úspory v banke úspory z platu 31.12.2020 17.000,-eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver na kúpu nehnuteľnosti 07.12.2015
spotrebný úver 24.08.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
3-izbový byt o výmere 76,13 m2 kúpna zmluva 14.01.2016 116.900,- eur
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu kúpna zmluva 14.01.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné vozidlo Citroen C3 kúpna zmluva 12.08.2009 9.360,- EUR 2.500,- EUR
peniaze úspory z platu a predaja nehnuetľnosti 31.12.2019 15.057,-EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver na kúpu nehnuteľnosti 07.12.2015
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
3-izbový byt o výmere 76,13 m2 kúpna zmluva 14.01.2016
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu kúpna zmluva 14.01.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné vozidlo Citroen C3 kúpna zmluva 12.08.2009 9.360,- EUR 3.000,- EUR
peniaze úspory z platu a predaja nehnuetľnosti 31.12.2018 15.057,-EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver na kúpu nehnuteľnosti 07.12.2015
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.