JUDr. Jana Gallová

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Banská Bystrica.

We register the prosecutor as námestník krajského prokurátora - netrestný úsek at the prosecutors' office Krajská prokuratúra Banská Bystrica.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpa, 10 r. hypot.úver; geom. plán v r. 2014 2001-03-13 36513 €
zastavané plochy a nádvoria -II- 2001-03-13
zastavané plochy a nádvoria -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
zastavané plochy a nádvoria -II- 2001-03-13
zastavané plochy a nádvoria kúpa, geom.plán v r. 2014 2013-11-04 3344 €
zastavané plochy a nádvoria -II- 2013-11-04
záhrady kúpa 2005-11-21 770 €
zastavané plochy a nádvoria kúpa v r.2001, zmena geom.plánom v r. 2015 2001-03-13
budova bez súp.čísla - záhr.sklad výstavba v r. 2015 2015-07-01 10000 €
trvalé trávne porasty darovanie od matky 2021-09-14 50 € 50 €
trvalé trávne porasty darovanie od matky 2021-09-14 21 € 21 €
trvalé trávne porasty darovanie od matky 2021-09-14 10 € 10 €
orná pôda darovanie od matky 2021-09-14 516 € 516 €
ostatná plocha darovanie od matky 2021-09-14 5 € 5 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpa ojazdeného vozidla 2012-07-01 10 700 €
motorové vozidlo kúpa 2018-11-15 24 264,30 €
motorové vozidlo kúpa 2021-03-25 15 790 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory uložené v banke nasporené z platov 2021-12-31 91 135 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebný úver 2020-02-27
nájom garsonky 2014-07-26
Incomes and Other Benefits
Name/Description Income (in €)
Publikačná činnosť pre vydavateľstvo Wolters Kluwer SR,s.r.o. Mlynské Nivy 48, 921 09 Bratislava 2 honorár netto 118,51 €
Justičná akadémia SR, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok netto 266,73 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom kúpa, 10 r. hypot.úver; geom. plán v r. 2014 2001-03-13 36513 €
zastavané plochy a nádvoria -II- 2001-03-13
zastavané plochy a nádvoria -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
zastavané plochy a nádvoria -II- 2001-03-13
zastavané plochy a nádvoria kúpa, geom.plán v r. 2014 2013-11-04 3344 €
zastavané plochy a nádvoria -II- 2013-11-04
záhrady kúpa 2005-11-21 770 €
zastavané plochy a nádvoria kúpa v r.2001, zmena geom.plánom v r. 2015 2001-03-13
budova bez súp.čísla - záhr.sklad výstavba v r. 2015 2015-07-01 10000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpa ojazdeného vozidla 2012-07-01 10 700 €
motorové vozidlo kúpa 2018-11-15 24 264,30 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory uložené v banke nasporené z miezd 2020-12-31
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebný úver 2020-02-27
nájom garsonky 2014-07-26
Incomes and Other Benefits
Name/Description Income (in €)
Publikačná činnosť pre vydavateľstvo Wolters Kluwer SR,s.r.o. Mlynské Nivy 48, 921 09 Bratislava 2 honorár netto 316,75 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom kúpa, 10 hypot.úver; geom. plán v r. 2014 2001-03-13 36513 €
zastavané plochy a nádvoria -II- 2001-03-13
zastavané plochy a nádvoria -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
zastavané plochy a nádvoria -II- 2001-03-13
zastavané plochy a nádvoria kúpa, geom.plán v r. 2014 2013-11-04 3344 €
zastavané plochy a nádvoria -II- 2013-11-04
záhrady kúpa 2005-11-21 770 €
zastavané plochy a nádvoria kúpa v r.2001, zmena geom.plánom v r. 2015 2001-03-13
budova bez súp.čísla - záhr.sklad výstavba v r. 2015 2015-07-01 10000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpa ojazdeného vozidla 2012-07-01 10 700 €
účty v peňažnom ústave úspory 2019-12-31 62725 €
motorové vozidlo kúpa 2018-11-15 24 264,30 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa, 10 hypot.úver; geom. plán v r. 2014 2001-03-13
zastavané plochy a nádvoria -II- 2001-03-13
zastavané plochy a nádvoria -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
zastavané plochy a nádvoria -II- 2001-03-13
zastavané plochy a nádvoria kúpa, geom.plán v r. 2014 2013-11-04
zastavané plochy a nádvoria -II- 2013-11-04
záhrady kúpa 2005-11-21
zastavané plochy a nádvoria kúpa v r.2001, zmena geom.plánom v r. 2015 2001-03-13
budova bez súp.čísla - záhr.sklad výstavba v r. 2015 2015-07-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpa ojazdeného vozidla 2012-07-01 10 700 €
účty v peňažnom ústave úspory 2018-12-31 46 790 €
motorové vozidlo kúpa 2018-11-15 24 264,30 €
Incomes and Other Benefits
Name/Description Income (in €)
Publikačná činnosť pre vydavateľstvo Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2 honorár za r. 2018 netto 501,23 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa, 10 hypot.úver; geom. plán v r. 2014 2001-03-13
zastavané plochy a nádvoria -II- 2001-03-13
zastavané plochy a nádvoria -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
zastavané plochy a nádvoria -II- 2001-03-13
zastavané plochy a nádvoria kúpa, geom.plán v r. 2014 2013-11-04
zastavané plochy a nádvoria -II- 2013-11-04
záhrady kúpa 2005-11-21
zastavané plochy a nádvoria kúpa v r.2001, zmena geom.plánom v r. 2015 2001-03-13
budova bez súp.čísla - záhr.sklad výstavba v r. 2015 2015-07-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo splatenie lízingu 2009-09-21 10 954 €
motorové vozidlo kúpa ojazdeného vozidla 2012-07-01 10 700 €
účty v peňažnom ústave úspory 2017-12-31 55 100 €
motorové vozidlo splatenie lízingu 2013-01-24 24 564 €
Incomes and Other Benefits
Name/Description Income (in €)
Publikačná činnosť v r. 2017 - odborný článok v mesačníku č. 2017/12 PRÁVO PRE ROPO A OBCE, vydavateľ Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2 honorár netto 63,35 € vyplatený 12.01.2018
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa, 10 hypot.úver; geom. plán v r. 2014 2001-03-13
zastavané plochy a nádvoria -II- 2001-03-13
zastavané plochy a nádvoria -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
zastavané plochy a nádvoria -II- 2001-03-13
zastavané plochy a nádvoria kúpa, geom.plán v r. 2014 2013-11-04
zastavané plochy a nádvoria -II- 2013-11-04
záhrady kúpa 2005-11-21
zastavané plochy a nádvoria kúpa v r.2001, zmena geom.plánom v r. 2015 2001-03-13
budova bez súp.čísla - záhr.sklad výstavba v r. 2015 2015-07-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo splatenie lízingu 2009-09-21 10 954 €
motorové vozidlo kúpa ojazdeného vozidla 2012-07-01 10 700 €
účty v peňažnom ústave úspory 2016-12-31 43 200
motorové vozidlo splatenie lízingu 2013-01-24 24 564 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa, 10r. hypot.úver, geom plán v r. 2014 2001-03-13
zastavané plochy a nádvoria -II- 2001-03-13
zastavané plochy a nádvoria -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
zastavané plochy a nádvoria -II- 2001-03-13
zastavané plochy a nádvoria kúpa, geom.plán v r. 2014 2013-11-04
zastavané plochy a nádvoria -II- 2013-11-04
záhrady kúpa 2005-11-21
zastavané plochy a nádvoria kúpa, geom.plán v r. 2015 2001-03-13
budova bez súp.čísla - záhr.sklad výstavba v r. 2015 2015-07-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo splatenie lízingu 2009-09-21
motorové vozidlo kúpa ojazdeného vozidla 2012-07-01
účty v peňažnom ústave úspory 2015-12-31
motorové vozidlo splatenie lízingu 2013-01-24
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa, 10r. hypot.úver, geom plán v r. 2014 2001-03-13
zastavané plochy a nádvoria -II- 2001-03-13
zastavané plochy a nádvoria -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
zastavané plochy a nádvoria kúpa, geom.plán v r. 2014 2013-11-04
zastavané plochy a nádvoria -II- 2013-11-04
záhrady kúpa 2005-11-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo splatenie lízingu 2009-09-21
motorové vozidlo kúpa ojazdeného vozidla 2012-07-01
účet v peňažnom ústave úspory 2014-12-31
motorové vozidlo splatenie lízingu 2013-01-24
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa, 10r. hypot.úver 2001-03-13
zastavaná plocha -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady kúpa 2005-11-21
nádvorie kúpa 2013-11-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo splatenie lízingu 2009-09-21
motorové vozidlo kúpa ojazdeného vozidla 2012-07-01
účet v peňažnom ústave úspory 2013-12-31
motorové vozidlo splatenie lízingu 2013-01-24
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa, 10r. hypot.úver 2001-03-13
zastavaná plocha -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady kúpa 2005-11-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo splatenie lízingu 2009-09-21
motorové vozidlo kúpa ojazdeného vozidla 2012-07-01
účet v peňažnom ústave úspory 2012-12-31
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
užívanie motorového vozidla lízingová zmluva 2008-01-24
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa, 10r. hypot.úver 2001-03-13
zastavaná plocha -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady -II- 2001-03-13
záhrady kúpa 2005-11-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo splatenie lízingu 2009-09-21
účet v peňažnom ústave úspory z platov 2011-12-31
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
užívanie motorového vozidla lízingová zmluva 2008-01-24
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.