JUDr. Jana Gallová

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.

Prokurátora evidujeme v pozícii námestníčka krajského prokurátora pre netrestný úsek na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.

Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom kúpa, 10 r. hypot.úver; geom. plán v r. 2014 13.03.2001 36513 €
zastavané plochy a nádvoria -II- 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria -II- 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpa, geom.plán v r. 2014 04.11.2013 3344 €
zastavané plochy a nádvoria -II- 04.11.2013
záhrady kúpa 21.11.2005 770 €
zastavané plochy a nádvoria kúpa v r.2001, zmena geom.plánom v r. 2015 13.03.2001
budova bez súp.čísla - záhr.sklad výstavba v r. 2015 01.07.2015 10000 €
trvalé trávne porasty darovanie od matky 14.09.2021 50 € 50 €
trvalé trávne porasty darovanie od matky 14.09.2021 21 € 21 €
trvalé trávne porasty darovanie od matky 14.09.2021 10 € 10 €
orná pôda darovanie od matky 14.09.2021 516 € 516 €
ostatná plocha darovanie od matky 14.09.2021 5 € 5 €
orná pôda kúpa na hypot.úver 23.02.2022 57556€
orná pôda kúpa na hypot.úver 23.02.2022 70344€
trvalý trávny porast kúpa 13.09.2022 6120€
orná pôda kúpa a nepomenovaná zmluva o zlúčení parciel 23.02.2022 100€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
motorové vozidlo kúpa ojazdeného vozidla 01.07.2012 10 700 €
motorové vozidlo kúpa 15.11.2018 24 264,30 €
motorové vozidlo kúpa 25.03.2021 15 790 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
fin.prostr.uložené v ČSOB,a.s. úspory z príjmov 31.12.2022 82701€
fin.prosr.uložené vo VÚB,a.s. úspory z príjmov,sporenie a fin.prostr. poskytnuté z hypotek.úveru 31.12.2022 107309€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver VÚB,a.s. 31.01.2022
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom kúpa, 10 r. hypot.úver; geom. plán v r. 2014 13.03.2001 36513 €
zastavané plochy a nádvoria -II- 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria -II- 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpa, geom.plán v r. 2014 04.11.2013 3344 €
zastavané plochy a nádvoria -II- 04.11.2013
záhrady kúpa 21.11.2005 770 €
zastavané plochy a nádvoria kúpa v r.2001, zmena geom.plánom v r. 2015 13.03.2001
budova bez súp.čísla - záhr.sklad výstavba v r. 2015 01.07.2015 10000 €
trvalé trávne porasty darovanie od matky 14.09.2021 50 € 50 €
trvalé trávne porasty darovanie od matky 14.09.2021 21 € 21 €
trvalé trávne porasty darovanie od matky 14.09.2021 10 € 10 €
orná pôda darovanie od matky 14.09.2021 516 € 516 €
ostatná plocha darovanie od matky 14.09.2021 5 € 5 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
motorové vozidlo kúpa ojazdeného vozidla 01.07.2012 10 700 €
motorové vozidlo kúpa 15.11.2018 24 264,30 €
motorové vozidlo kúpa 25.03.2021 15 790 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
úspory uložené v banke nasporené z platov 31.12.2021 91 135 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
stavebný úver 27.02.2020
nájom garsonky 26.07.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
rodinný dom kúpa, 10 r. hypot.úver; geom. plán v r. 2014 13.03.2001 36513 €
zastavané plochy a nádvoria -II- 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria -II- 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpa, geom.plán v r. 2014 04.11.2013 3344 €
zastavané plochy a nádvoria -II- 04.11.2013
záhrady kúpa 21.11.2005 770 €
zastavané plochy a nádvoria kúpa v r.2001, zmena geom.plánom v r. 2015 13.03.2001
budova bez súp.čísla - záhr.sklad výstavba v r. 2015 01.07.2015 10000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
motorové vozidlo kúpa ojazdeného vozidla 01.07.2012 10 700 €
motorové vozidlo kúpa 15.11.2018 24 264,30 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
úspory uložené v banke nasporené z miezd 31.12.2020 78 852 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
stavebný úver 27.02.2020
nájom garsonky 26.07.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
rodinný dom kúpa, 10 hypot.úver; geom. plán v r. 2014 13.03.2001 36513 €
zastavané plochy a nádvoria -II- 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria -II- 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpa, geom.plán v r. 2014 04.11.2013 3344 €
zastavané plochy a nádvoria -II- 04.11.2013
záhrady kúpa 21.11.2005 770 €
zastavané plochy a nádvoria kúpa v r.2001, zmena geom.plánom v r. 2015 13.03.2001
budova bez súp.čísla - záhr.sklad výstavba v r. 2015 01.07.2015 10000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
motorové vozidlo kúpa ojazdeného vozidla 01.07.2012 10 700 €
účty v peňažnom ústave úspory 31.12.2019 62725 €
motorové vozidlo kúpa 15.11.2018 24 264,30 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa, 10 hypot.úver; geom. plán v r. 2014 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria -II- 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria -II- 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpa, geom.plán v r. 2014 04.11.2013
zastavané plochy a nádvoria -II- 04.11.2013
záhrady kúpa 21.11.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpa v r.2001, zmena geom.plánom v r. 2015 13.03.2001
budova bez súp.čísla - záhr.sklad výstavba v r. 2015 01.07.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
motorové vozidlo kúpa ojazdeného vozidla 01.07.2012 10 700 €
účty v peňažnom ústave úspory 31.12.2018 46 790 €
motorové vozidlo kúpa 15.11.2018 24 264,30 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa, 10 hypot.úver; geom. plán v r. 2014 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria -II- 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria -II- 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpa, geom.plán v r. 2014 04.11.2013
zastavané plochy a nádvoria -II- 04.11.2013
záhrady kúpa 21.11.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpa v r.2001, zmena geom.plánom v r. 2015 13.03.2001
budova bez súp.čísla - záhr.sklad výstavba v r. 2015 01.07.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
motorové vozidlo splatenie lízingu 21.09.2009 10 954 €
motorové vozidlo kúpa ojazdeného vozidla 01.07.2012 10 700 €
účty v peňažnom ústave úspory 31.12.2017 55 100 €
motorové vozidlo splatenie lízingu 24.01.2013 24 564 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa, 10 hypot.úver; geom. plán v r. 2014 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria -II- 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria -II- 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpa, geom.plán v r. 2014 04.11.2013
zastavané plochy a nádvoria -II- 04.11.2013
záhrady kúpa 21.11.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpa v r.2001, zmena geom.plánom v r. 2015 13.03.2001
budova bez súp.čísla - záhr.sklad výstavba v r. 2015 01.07.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
motorové vozidlo splatenie lízingu 21.09.2009 10 954 €
motorové vozidlo kúpa ojazdeného vozidla 01.07.2012 10 700 €
účty v peňažnom ústave úspory 31.12.2016 43 200
motorové vozidlo splatenie lízingu 24.01.2013 24 564 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa, 10r. hypot.úver, geom plán v r. 2014 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria -II- 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria -II- 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpa, geom.plán v r. 2014 04.11.2013
zastavané plochy a nádvoria -II- 04.11.2013
záhrady kúpa 21.11.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpa, geom.plán v r. 2015 13.03.2001
budova bez súp.čísla - záhr.sklad výstavba v r. 2015 01.07.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo splatenie lízingu 21.09.2009
motorové vozidlo kúpa ojazdeného vozidla 01.07.2012
účty v peňažnom ústave úspory 31.12.2015
motorové vozidlo splatenie lízingu 24.01.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa, 10r. hypot.úver, geom plán v r. 2014 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria -II- 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpa, geom.plán v r. 2014 04.11.2013
zastavané plochy a nádvoria -II- 04.11.2013
záhrady kúpa 21.11.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo splatenie lízingu 21.09.2009
motorové vozidlo kúpa ojazdeného vozidla 01.07.2012
účet v peňažnom ústave úspory 31.12.2014
motorové vozidlo splatenie lízingu 24.01.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa, 10r. hypot.úver 13.03.2001
zastavaná plocha -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady kúpa 21.11.2005
nádvorie kúpa 04.11.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo splatenie lízingu 21.09.2009
motorové vozidlo kúpa ojazdeného vozidla 01.07.2012
účet v peňažnom ústave úspory 31.12.2013
motorové vozidlo splatenie lízingu 24.01.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa, 10r. hypot.úver 13.03.2001
zastavaná plocha -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady kúpa 21.11.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo splatenie lízingu 21.09.2009
motorové vozidlo kúpa ojazdeného vozidla 01.07.2012
účet v peňažnom ústave úspory 31.12.2012
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
užívanie motorového vozidla lízingová zmluva 24.01.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa, 10r. hypot.úver 13.03.2001
zastavaná plocha -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady -II- 13.03.2001
záhrady kúpa 21.11.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo splatenie lízingu 21.09.2009
účet v peňažnom ústave úspory z platov 31.12.2011
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
užívanie motorového vozidla lízingová zmluva 24.01.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.