Mgr. Katarína Gazdíková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Dunajská Streda.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2009-08-20 55.000,-EUR
pozemok, pozemok, rodinný dom kúpna zmluva 2015-09-30 150.000,- EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory 2020-12-31 28.532,61
peniaze úspory 2020-12-31 10979,43
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-08-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
kúpa prenajatej veci na základe leasingovej zmluvy 2014-02-26 13.958,-EUR
úspory z pracovnej činnosti 2020-12-31 10.000,-EUR 10.000,-
kúpa 2019-02-08 15.000,-EUR 15.000,-
Záväzkové vzťahy
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotékárny úver 2015-08-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2009-08-20 55.000,-EUR
pozemok, pozemok, rodinný dom kúpna zmluva 2015-09-30 150.000,- EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory 2020-12-31 11343,75
peniaze úspory 2020-12-31 21.470,91
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-08-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
kúpa prenajatej veci na základe leasingovej zmluvy 2014-02-26 13.958,-EUR
úspory z pracovnej činnosti 2020-12-31 10.000,-EUR 10.000,-
kúpa 2019-02-08 15.000,-EUR 15.000,-
Záväzkové vzťahy
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotékárny úver 2015-08-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2009-08-20 55.000,-EUR
pozemok, pozemok, rodinný dom kúpna zmluva 2015-09-30 150.000,- EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory 2019-12-31 11278,48
peniaze úspory 2019-12-31 36990,67
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-08-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
kúpa prenajatej veci na základe leasingovej zmluvy 2014-02-26 13.958,-EUR
úspory z pracovnej činnosti 2019-12-31 13.000,-EUR 15.000,-
Záväzkové vzťahy
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotékárny úver 2015-08-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2009-08-20
pozemok kúpna zmluva 2015-09-30
pozemok kúpna zmluva 2015-09-30
rodinný dom kúpna zmluva 2015-09-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory 2018-12-31 21.109,87
peniaze úspory 2018-12-31 11.004,12
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-08-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
kúpa prenajatej veci na základe leasingovej zmluvy 2014-02-26 13.958,-EUR
úspory z pracovnej činnosti 2018-12-31 9.000,-EUR 10.000
Záväzkové vzťahy
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotékárny úver 2015-08-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2009-08-20
pozemok - orná pôda darovacia zmluva 2011-11-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2014-12-31
peniaze úspory 2014-12-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
kúpa prenajatej veci na základe leasingovej zmluvy 2014-02-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2009-08-20
pozemok - orná pôda darovacia zmluva 2011-11-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2013-12-31
peniaze úspory 22013-12-31
peniaze úspory 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2009-08-20
pozemok - orná pôda darovacia zmluva 2011-11-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2011-12-31
peniaze úspory 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2009-08-20
pozemok - orná pôda darovacia zmluva 2011-11-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.