JUDr. Viliam Gaži

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Prešov.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2005-01-05 30.000
orná pôda dedenie 2018-12-10 228,18
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 47,07
orná pôda dedenie 2018-12-10 3.808,65
orná pôda dedenie 2018-12-10 3.808,65
orná pôda dedenie 2018-12-10 3.808,65
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 3.808,65
orná pôda dedenie 2018-12-10 4.547,93
orná pôda dedenie 2018-12-10 4.547,93
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 4.547,93
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 114,86
orná pôda dedenie 2018-12-10 867,65
orná pôda dedenie 2018-12-10 867,65
orná pôda dedenie 2018-12-10 867,65
orná pôda dedenie 2018-12-10 867,65
orná pôda dedenie 2018-12-10 867,65
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 867,65
orná pôda dedenie 2018-12-10 2.321,55
orná pôda dedenie 2018-12-10 2.321,55
orná pôda dedenie 2018-12-10 2.321,55
orná pôda dedenie 2018-12-10 2.321,55
orná pôda dedenie 2018-12-10 2.321,55
orná pôda dedenie 2018-12-10 3,50
rodinný dom kúpa 2021-01-11 199.900
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2018-04-25 22.658,33 25.400
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory predaj bytu 2020-09-30 131.990 131.990
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2020-11-20
hypotéka 2018-03-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2005-01-05 30.000
orná pôda dedenie 2018-12-10 228,18
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 47,07
orná pôda dedenie 2018-12-10 3.808,65
orná pôda dedenie 2018-12-10 3.808,65
orná pôda dedenie 2018-12-10 3.808,65
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 3.808,65
orná pôda dedenie 2018-12-10 4.547,93
orná pôda dedenie 2018-12-10 4.547,93
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 4.547,93
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 114,86
orná pôda dedenie 2018-12-10 867,65
orná pôda dedenie 2018-12-10 867,65
orná pôda dedenie 2018-12-10 867,65
orná pôda dedenie 2018-12-10 867,65
orná pôda dedenie 2018-12-10 867,65
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 867,65
orná pôda dedenie 2018-12-10 2.321,55
orná pôda dedenie 2018-12-10 2.321,55
orná pôda dedenie 2018-12-10 2.321,55
orná pôda dedenie 2018-12-10 2.321,55
orná pôda dedenie 2018-12-10 2.321,55
orná pôda dedenie 2018-12-10 3,50
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2018-04-25 22.658,33 25.400
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory predaj bytu 2020-09-30 131.990 131.990
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2020-11-20
hypotéka 2018-03-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2005-01-05 30.000
byt dedenie 2018-12-10 69.000
orná pôda dedenie 2018-12-10 228,18
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 47,07
orná pôda dedenie 2018-12-10 3.808,65
orná pôda dedenie 2018-12-10 3.808,65
orná pôda dedenie 2018-12-10 3.808,65
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 3.808,65
orná pôda dedenie 2018-12-10 4.547,93
orná pôda dedenie 2018-12-10 4.547,93
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 4.547,93
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 114,86
orná pôda dedenie 2018-12-10 867,65
orná pôda dedenie 2018-12-10 867,65
orná pôda dedenie 2018-12-10 867,65
orná pôda dedenie 2018-12-10 867,65
orná pôda dedenie 2018-12-10 867,65
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10 867,65
orná pôda dedenie 2018-12-10 2.321,55
orná pôda dedenie 2018-12-10 2.321,55
orná pôda dedenie 2018-12-10 2.321,55
orná pôda dedenie 2018-12-10 2.321,55
orná pôda dedenie 2018-12-10 2.321,55
orná pôda dedenie 2018-12-10 3,50
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2018-04-25 22.658,33 25.400
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2018-03-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-01-05
byt dedenie 2018-12-10
orná pôda dedenie 2018-12-10
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10
orná pôda dedenie 2018-12-10
orná pôda dedenie 2018-12-10
orná pôda dedenie 2018-12-10
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10
orná pôda dedenie 2018-12-10
orná pôda dedenie 2018-12-10
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10
orná pôda dedenie 2018-12-10
orná pôda dedenie 2018-12-10
orná pôda dedenie 2018-12-10
orná pôda dedenie 2018-12-10
orná pôda dedenie 2018-12-10
trvalý trávnatý porast dedenie 2018-12-10
orná pôda dedenie 2018-12-10
orná pôda dedenie 2018-12-10
orná pôda dedenie 2018-12-10
orná pôda dedenie 2018-12-10
orná pôda dedenie 2018-12-10
orná pôda dedenie 2018-12-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2018-04-25 22.658,33 25.400
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2018-03-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-01-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2010-04-06 15.703 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2012-05-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-01-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2010-04-06
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2012-05-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-01-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2010-04-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-01-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2010-04-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-01-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2010-04-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-01-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2010-04-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2005-01-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
os.mot.vozidlo kúpna zmluva 2010-04-14
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze veno 2008-08-01
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie bytu darovanie, kúpna zmluva
os. mot.vozidlo kúpna zmluva
peniaze úspory z platu
peniaze úspory z platu
peniaze veno
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.