JUDr. Viliam Gaži

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.

Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 05.01.2005 30.000
orná pôda dedenie 10.12.2018 228,18
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 47,07
orná pôda dedenie 10.12.2018 3.808,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 3.808,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 3.808,65
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 3.808,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 4.547,93
orná pôda dedenie 10.12.2018 4.547,93
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 4.547,93
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 114,86
orná pôda dedenie 10.12.2018 867,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 867,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 867,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 867,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 867,65
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 867,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 2.321,55
orná pôda dedenie 10.12.2018 2.321,55
orná pôda dedenie 10.12.2018 2.321,55
orná pôda dedenie 10.12.2018 2.321,55
orná pôda dedenie 10.12.2018 2.321,55
orná pôda dedenie 10.12.2018 3,50
rodinný dom kúpa 11.01.2021 199.900
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 25.04.2018 22.658,33 25.400
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory predaj bytu 30.09.2020 131.990 131.990
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 20.11.2020
hypotéka 05.03.2018
hypotéka 19.01.2023
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 05.01.2005 30.000
orná pôda dedenie 10.12.2018 228,18
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 47,07
orná pôda dedenie 10.12.2018 3.808,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 3.808,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 3.808,65
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 3.808,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 4.547,93
orná pôda dedenie 10.12.2018 4.547,93
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 4.547,93
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 114,86
orná pôda dedenie 10.12.2018 867,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 867,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 867,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 867,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 867,65
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 867,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 2.321,55
orná pôda dedenie 10.12.2018 2.321,55
orná pôda dedenie 10.12.2018 2.321,55
orná pôda dedenie 10.12.2018 2.321,55
orná pôda dedenie 10.12.2018 2.321,55
orná pôda dedenie 10.12.2018 3,50
rodinný dom kúpa 11.01.2021 199.900
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 25.04.2018 22.658,33 25.400
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory predaj bytu 30.09.2020 131.990 131.990
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 20.11.2020
hypotéka 05.03.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 05.01.2005 30.000
orná pôda dedenie 10.12.2018 228,18
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 47,07
orná pôda dedenie 10.12.2018 3.808,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 3.808,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 3.808,65
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 3.808,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 4.547,93
orná pôda dedenie 10.12.2018 4.547,93
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 4.547,93
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 114,86
orná pôda dedenie 10.12.2018 867,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 867,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 867,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 867,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 867,65
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 867,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 2.321,55
orná pôda dedenie 10.12.2018 2.321,55
orná pôda dedenie 10.12.2018 2.321,55
orná pôda dedenie 10.12.2018 2.321,55
orná pôda dedenie 10.12.2018 2.321,55
orná pôda dedenie 10.12.2018 3,50
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 25.04.2018 22.658,33 25.400
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory predaj bytu 30.09.2020 131.990 131.990
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 20.11.2020
hypotéka 05.03.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 05.01.2005 30.000
byt dedenie 10.12.2018 69.000
orná pôda dedenie 10.12.2018 228,18
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 47,07
orná pôda dedenie 10.12.2018 3.808,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 3.808,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 3.808,65
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 3.808,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 4.547,93
orná pôda dedenie 10.12.2018 4.547,93
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 4.547,93
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 115,76
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 114,86
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 114,86
orná pôda dedenie 10.12.2018 867,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 867,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 867,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 867,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 867,65
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018 867,65
orná pôda dedenie 10.12.2018 2.321,55
orná pôda dedenie 10.12.2018 2.321,55
orná pôda dedenie 10.12.2018 2.321,55
orná pôda dedenie 10.12.2018 2.321,55
orná pôda dedenie 10.12.2018 2.321,55
orná pôda dedenie 10.12.2018 3,50
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 25.04.2018 22.658,33 25.400
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 05.03.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 05.01.2005
byt dedenie 10.12.2018
orná pôda dedenie 10.12.2018
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018
orná pôda dedenie 10.12.2018
orná pôda dedenie 10.12.2018
orná pôda dedenie 10.12.2018
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018
orná pôda dedenie 10.12.2018
orná pôda dedenie 10.12.2018
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018
orná pôda dedenie 10.12.2018
orná pôda dedenie 10.12.2018
orná pôda dedenie 10.12.2018
orná pôda dedenie 10.12.2018
orná pôda dedenie 10.12.2018
trvalý trávnatý porast dedenie 10.12.2018
orná pôda dedenie 10.12.2018
orná pôda dedenie 10.12.2018
orná pôda dedenie 10.12.2018
orná pôda dedenie 10.12.2018
orná pôda dedenie 10.12.2018
orná pôda dedenie 10.12.2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 25.04.2018 22.658,33 25.400
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 05.03.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 05.01.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo kúpa 06.04.2010 15.703 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 09.05.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 05.01.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo kúpa 06.04.2010 15.703 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 09.05.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 05.01.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 06.04.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 05.01.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 06.04.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 05.01.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 06.04.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 05.01.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 06.04.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 05.01.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
os.mot.vozidlo kúpna zmluva 14.04.2010
peniaze úspory z platu 31.12.2011
peniaze úspory z platu 31.12.2011
peniaze veno 01.08.2008
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zariadenie bytu darovanie, kúpna zmluva
os. mot.vozidlo kúpna zmluva
peniaze úspory z platu
peniaze úspory z platu
peniaze veno
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.