JUDr. Matej Greško

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava IV.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
garáž kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
byt kúpa 24.04.2009 91.950,-
pozemok kúpa 13.01.1999 400,-
pozemok kúpa 04.05.2017 69.166,-
pozemok kúpa 04.05.2017 69.166,-
rodinný dom kúpa 04.05.2017 69.166,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,98,- 1,98,-
pozemok darovanie 08.08.2017 17,16,- 17,16,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,98,- 2,98,-
pozemok darovanie 08.08.2017 4,85,- 4,85,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,97,- 2,97,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,50,- 1,50,-
pozemok darovanie 08.08.2017 8,03,- 8,03,-
pozemok darovanie 08.08.2017 0,62,- 0,62,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,89,- 2,89,-
pozemok darovanie 08.08.2017 4,01,- 4,01,-
pozemok darovanie 08.08.2017 3,89,- 3,89,-
pozemok darovanie 08.08.2017 4,04,- 4,04,-
pozemok darovanie 08.08.2017 5,43,- 5,43,-
pozemok darovanie 08.08.2017 17,63,- 17,63,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,67,- 2,67,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,94,- 2,94,-
pozemok darovanie 08.08.2017 5,29 5,29,-
pozemok darovanie 08.08.2017 4,90,- 4,90,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,66,- 1,66,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,26,- 1,26,-
pozemok darovanie 08.08.2017 14,62,- 14,62,-
pozemok darovanie 08.08.2017 11,66,- 11,66,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,76,- 1,76,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,91,- 1,91,-
pozemok darovanie 08.08.2017 16,96,- 16,96,-
pozemok darovanie 08.08.2017 18,87,- 18,87,-
pozemok darovanie 08.08.2017 7,89,- 7,89,-
pozemok darovanie 08.08.2017 10,32,- 10,32,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,32,- 2,32,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,46,- 2,46,-
pozemok darovanie 08.08.2017 7,85,- 7,85,-
pozemok darovanie 08.08.2017 7,79,- 7,79,-
pozemok darovanie 08.08.2017 11,60,- 11,60,-
pozemok darovanie 08.08.2017 7,28,- 7,28,-
pozemok darovanie 08.08.2017 0,77,- 0,77,-
pozemok darovanie 08.08.2017 0,54,- 0,54,-
pozemok darovanie 08.08.2017 11,12,- 11,12,-
pozemok darovanie 08.08.2017 48,14,- 48,14-
pozemok darovanie 08.08.2017 18,66,- 18,66,-
pozemok darovanie 08.08.2017 23,89,- 23,89,-
pozemok darovanie 08.08.2017 6,99,- 6,99,-
pozemok darovanie 08.08.2017 11,60,-
pozemok darovanie 08.08.2017 18,36,-
pozemok darovanie 08.08.2017 19,81,-
pozemok darovanie 08.08.2017 31,31,-
pozemok darovanie 08.08.2017 58,48,-
pozemok darovanie 08.08.2017 56,22,-
pozemok darovanie 08.08.2017 61,80,-
pozemok darovanie 08.08.2017 40,32,-
pozemok darovanie 08.08.2017 16,25,-
pozemok darovanie 08.08.2017 6,71,-
pozemok darovanie 08.08.2017 32,79,-
pozemok darovanie 08.08.2017 25,10,-
pozemok kúpa 05.02.2019 4.890,-
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z platu, hypotéka 31.12.2023 262000
osobný automobil škoda superb kúpa 29.04.2022 29333 31198
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver - hypotéka jún 2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
garáž kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
byt kúpa 24.04.2009 91.950,-
pozemok kúpa 13.01.1999 400,-
pozemok kúpa 04.05.2017 69.166,-
pozemok kúpa 04.05.2017 69.166,-
rodinný dom kúpa 04.05.2017 69.166,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,98,- 1,98,-
pozemok darovanie 08.08.2017 17,16,- 17,16,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,98,- 2,98,-
pozemok darovanie 08.08.2017 4,85,- 4,85,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,97,- 2,97,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,50,- 1,50,-
pozemok darovanie 08.08.2017 8,03,- 8,03,-
pozemok darovanie 08.08.2017 0,62,- 0,62,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,89,- 2,89,-
pozemok darovanie 08.08.2017 4,01,- 4,01,-
pozemok darovanie 08.08.2017 3,89,- 3,89,-
pozemok darovanie 08.08.2017 4,04,- 4,04,-
pozemok darovanie 08.08.2017 5,43,- 5,43,-
pozemok darovanie 08.08.2017 17,63,- 17,63,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,67,- 2,67,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,94,- 2,94,-
pozemok darovanie 08.08.2017 5,29 5,29,-
pozemok darovanie 08.08.2017 4,90,- 4,90,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,66,- 1,66,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,26,- 1,26,-
pozemok darovanie 08.08.2017 14,62,- 14,62,-
pozemok darovanie 08.08.2017 11,66,- 11,66,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,76,- 1,76,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,91,- 1,91,-
pozemok darovanie 08.08.2017 16,96,- 16,96,-
pozemok darovanie 08.08.2017 18,87,- 18,87,-
pozemok darovanie 08.08.2017 7,89,- 7,89,-
pozemok darovanie 08.08.2017 10,32,- 10,32,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,32,- 2,32,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,46,- 2,46,-
pozemok darovanie 08.08.2017 7,85,- 7,85,-
pozemok darovanie 08.08.2017 7,79,- 7,79,-
pozemok darovanie 08.08.2017 11,60,- 11,60,-
pozemok darovanie 08.08.2017 7,28,- 7,28,-
pozemok darovanie 08.08.2017 0,77,- 0,77,-
pozemok darovanie 08.08.2017 0,54,- 0,54,-
pozemok darovanie 08.08.2017 11,12,- 11,12,-
pozemok darovanie 08.08.2017 48,14,- 48,14-
pozemok darovanie 08.08.2017 18,66,- 18,66,-
pozemok darovanie 08.08.2017 23,89,- 23,89,-
pozemok darovanie 08.08.2017 6,99,- 6,99,-
pozemok darovanie 08.08.2017 11,60,-
pozemok darovanie 08.08.2017 18,36,-
pozemok darovanie 08.08.2017 19,81,-
pozemok darovanie 08.08.2017 31,31,-
pozemok darovanie 08.08.2017 58,48,-
pozemok darovanie 08.08.2017 56,22,-
pozemok darovanie 08.08.2017 61,80,-
pozemok darovanie 08.08.2017 40,32,-
pozemok darovanie 08.08.2017 16,25,-
pozemok darovanie 08.08.2017 6,71,-
pozemok darovanie 08.08.2017 32,79,-
pozemok darovanie 08.08.2017 25,10,-
pozemok kúpa 05.02.2019 4.890,-
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z platu, hypotéka 31.12.2022 232000
osobný automobil škoda superb kúpa 29.04.2022 29333 31198
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver - hypotéka jún 2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
garáž kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
byt kúpa 24.04.2009 91.950,-
pozemok kúpa 13.01.1999 400,-
pozemok kúpa 04.05.2017 69.166,-
pozemok kúpa 04.05.2017 69.166,-
rodinný dom kúpa 04.05.2017 69.166,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,98,- 1,98,-
pozemok darovanie 08.08.2017 17,16,- 17,16,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,98,- 2,98,-
pozemok darovanie 08.08.2017 4,85,- 4,85,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,97,- 2,97,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,50,- 1,50,-
pozemok darovanie 08.08.2017 8,03,- 8,03,-
pozemok darovanie 08.08.2017 0,62,- 0,62,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,89,- 2,89,-
pozemok darovanie 08.08.2017 4,01,- 4,01,-
pozemok darovanie 08.08.2017 3,89,- 3,89,-
pozemok darovanie 08.08.2017 4,04,- 4,04,-
pozemok darovanie 08.08.2017 5,43,- 5,43,-
pozemok darovanie 08.08.2017 17,63,- 17,63,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,67,- 2,67,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,94,- 2,94,-
pozemok darovanie 08.08.2017 5,29 5,29,-
pozemok darovanie 08.08.2017 4,90,- 4,90,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,66,- 1,66,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,26,- 1,26,-
pozemok darovanie 08.08.2017 14,62,- 14,62,-
pozemok darovanie 08.08.2017 11,66,- 11,66,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,76,- 1,76,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,91,- 1,91,-
pozemok darovanie 08.08.2017 16,96,- 16,96,-
pozemok darovanie 08.08.2017 18,87,- 18,87,-
pozemok darovanie 08.08.2017 7,89,- 7,89,-
pozemok darovanie 08.08.2017 10,32,- 10,32,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,32,- 2,32,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,46,- 2,46,-
pozemok darovanie 08.08.2017 7,85,- 7,85,-
pozemok darovanie 08.08.2017 7,79,- 7,79,-
pozemok darovanie 08.08.2017 11,60,- 11,60,-
pozemok darovanie 08.08.2017 7,28,- 7,28,-
pozemok darovanie 08.08.2017 0,77,- 0,77,-
pozemok darovanie 08.08.2017 0,54,- 0,54,-
pozemok darovanie 08.08.2017 11,12,- 11,12,-
pozemok darovanie 08.08.2017 48,14,- 48,14-
pozemok darovanie 08.08.2017 18,66,- 18,66,-
pozemok darovanie 08.08.2017 23,89,- 23,89,-
pozemok darovanie 08.08.2017 6,99,- 6,99,-
pozemok darovanie 08.08.2017 11,60,-
pozemok darovanie 08.08.2017 18,36,-
pozemok darovanie 08.08.2017 19,81,-
pozemok darovanie 08.08.2017 31,31,-
pozemok darovanie 08.08.2017 58,48,-
pozemok darovanie 08.08.2017 56,22,-
pozemok darovanie 08.08.2017 61,80,-
pozemok darovanie 08.08.2017 40,32,-
pozemok darovanie 08.08.2017 16,25,-
pozemok darovanie 08.08.2017 37,61,-
pozemok darovanie 08.08.2017 6,71,-
pozemok darovanie 08.08.2017 32,79,-
pozemok darovanie 08.08.2017 25,10,-
pozemok kúpa 05.02.2019 4.890,-
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z platu, hypotéka 31.12.2021 231000
osobný automobil kia cee´d kúpa 04.10.2010 12630 12630
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver - hypotéka jún 2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
garáž kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
byt kúpa 24.04.2009 91.950,-
pozemok kúpa 13.01.1999 400,-
pozemok kúpa 04.05.2017 69.166,-
pozemok kúpa 04.05.2017 69.166,-
rodinný dom kúpa 04.05.2017 69.166,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,98,- 1,98,-
pozemok darovanie 08.08.2017 17,16,- 17,16,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,98,- 2,98,-
pozemok darovanie 08.08.2017 4,85,- 4,85,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,97,- 2,97,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,50,- 1,50,-
pozemok darovanie 08.08.2017 8,03,- 8,03,-
pozemok darovanie 08.08.2017 0,62,- 0,62,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,89,- 2,89,-
pozemok darovanie 08.08.2017 4,01,- 4,01,-
pozemok darovanie 08.08.2017 3,89,- 3,89,-
pozemok darovanie 08.08.2017 4,04,- 4,04,-
pozemok darovanie 08.08.2017 5,43,- 5,43,-
pozemok darovanie 08.08.2017 17,63,- 17,63,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,67,- 2,67,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,94,- 2,94,-
pozemok darovanie 08.08.2017 5,29 5,29,-
pozemok darovanie 08.08.2017 4,90,- 4,90,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,66,- 1,66,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,26,- 1,26,-
pozemok darovanie 08.08.2017 14,62,- 14,62,-
pozemok darovanie 08.08.2017 11,66,- 11,66,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,76,- 1,76,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,91,- 1,91,-
pozemok darovanie 08.08.2017 16,96,- 16,96,-
pozemok darovanie 08.08.2017 18,87,- 18,87,-
pozemok darovanie 08.08.2017 7,89,- 7,89,-
pozemok darovanie 08.08.2017 10,32,- 10,32,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,32,- 2,32,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,46,- 2,46,-
pozemok darovanie 08.08.2017 7,85,- 7,85,-
pozemok darovanie 08.08.2017 7,79,- 7,79,-
pozemok darovanie 08.08.2017 11,60,- 11,60,-
pozemok darovanie 08.08.2017 7,28,- 7,28,-
pozemok darovanie 08.08.2017 0,77,- 0,77,-
pozemok darovanie 08.08.2017 0,54,- 0,54,-
pozemok darovanie 08.08.2017 11,12,- 11,12,-
pozemok darovanie 08.08.2017 48,14,- 48,14-
pozemok darovanie 08.08.2017 18,66,- 18,66,-
pozemok darovanie 08.08.2017 23,89,- 23,89,-
pozemok darovanie 08.08.2017 6,99,- 6,99,-
pozemok darovanie 08.08.2017 11,60,-
pozemok darovanie 08.08.2017 18,36,-
pozemok darovanie 08.08.2017 19,81,-
pozemok darovanie 08.08.2017 31,31,-
pozemok darovanie 08.08.2017 58,48,-
pozemok darovanie 08.08.2017 56,22,-
pozemok darovanie 08.08.2017 61,80,-
pozemok darovanie 08.08.2017 40,32,-
pozemok darovanie 08.08.2017 16,25,-
pozemok darovanie 08.08.2017 37,61,-
pozemok darovanie 08.08.2017 6,71,-
pozemok darovanie 08.08.2017 32,79,-
pozemok darovanie 08.08.2017 25,10,-
pozemok kúpa 05.02.2019 4.890,-
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z platu, hypotéka 31.12.2020 208000
osobný automobil kia cee´d kúpa 04.10.2010 12630 12630
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver - hypotéka jún 2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
garáž kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
pozemok kúpa 27.09.2010 10.790,-
byt kúpa 24.04.2009 91.950,-
byt kúpa 04.07.2002 600,-
pozemok kúpa 13.01.1999 400,-
pozemok kúpa 04.05.2017 69.166,-
pozemok kúpa 04.05.2017 69.166,-
rodinný dom kúpa 04.05.2017 69.166,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,98,- 1,98,-
pozemok darovanie 08.08.2017 17,16,- 17,16,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,98,- 2,98,-
pozemok darovanie 08.08.2017 4,85,- 4,85,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,97,- 2,97,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,50,- 1,50,-
pozemok darovanie 08.08.2017 8,03,- 8,03,-
pozemok darovanie 08.08.2017 0,62,- 0,62,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,89,- 2,89,-
pozemok darovanie 08.08.2017 4,01,- 4,01,-
pozemok darovanie 08.08.2017 3,89,- 3,89,-
pozemok darovanie 08.08.2017 4,04,- 4,04,-
pozemok darovanie 08.08.2017 5,43,- 5,43,-
pozemok darovanie 08.08.2017 17,63,- 17,63,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,67,- 2,67,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,94,- 2,94,-
pozemok darovanie 08.08.2017 5,29 5,29,-
pozemok darovanie 08.08.2017 4,90,- 4,90,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,66,- 1,66,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,26,- 1,26,-
pozemok darovanie 08.08.2017 14,62,- 14,62,-
pozemok darovanie 08.08.2017 11,66,- 11,66,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,76,- 1,76,-
pozemok darovanie 08.08.2017 1,91,- 1,91,-
pozemok darovanie 08.08.2017 16,96,- 16,96,-
pozemok darovanie 08.08.2017 18,87,- 18,87,-
pozemok darovanie 08.08.2017 7,89,- 7,89,-
pozemok darovanie 08.08.2017 10,32,- 10,32,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,32,- 2,32,-
pozemok darovanie 08.08.2017 2,46,- 2,46,-
pozemok darovanie 08.08.2017 7,85,- 7,85,-
pozemok darovanie 08.08.2017 7,79,- 7,79,-
pozemok darovanie 08.08.2017 11,60,- 11,60,-
pozemok darovanie 08.08.2017 7,28,- 7,28,-
pozemok darovanie 08.08.2017 0,77,- 0,77,-
pozemok darovanie 08.08.2017 0,54,- 0,54,-
pozemok darovanie 08.08.2017 11,12,- 11,12,-
pozemok darovanie 08.08.2017 48,14,- 48,14-
pozemok darovanie 08.08.2017 18,66,- 18,66,-
pozemok darovanie 08.08.2017 23,89,- 23,89,-
pozemok darovanie 08.08.2017 6,99,- 6,99,-
pozemok darovanie 08.08.2017 11,60,-
pozemok darovanie 08.08.2017 18,36,-
pozemok darovanie 08.08.2017 19,81,-
pozemok darovanie 08.08.2017 31,31,-
pozemok darovanie 08.08.2017 58,48,-
pozemok darovanie 08.08.2017 56,22,-
pozemok darovanie 08.08.2017 61,80,-
pozemok darovanie 08.08.2017 40,32,-
pozemok darovanie 08.08.2017 16,25,-
pozemok darovanie 08.08.2017 37,61,-
pozemok darovanie 08.08.2017 6,71,-
pozemok darovanie 08.08.2017 32,79,-
pozemok darovanie 08.08.2017 25,10,-
pozemok kúpa 05.02.2019 4.890,-
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z platu, hypotéka 31.12.2018 190000
osobný automobil kia cee´d kúpa 04.10.2010 12630 12630
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver - hypotéka jún 2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
garáž kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
byt kúpa 24.04.2009
byt kúpa 04.07.2002
pozemok kúpa 13.01.1999
pozemok kúpa 04.05.2017
pozemok kúpa 04.05.2017
rodinný dom kúpa 04.05.2017
pozemok kúpa 06.10.2017
pozemok kúpa 06.10.2017
pozemok kúpa 06.10.2017
pozemok kúpa 06.10.2017
pozemok kúpa 06.10.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z platu, hypotéka 31.12.2018 175000
osobný automobil kia cee´d kúpa 04.10.2010 12630 12630
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver - hypotéka jún 2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
garáž kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
byt kúpa 24.04.2009
byt kúpa 04.07.2002
pozemok kúpa 13.01.1999
pozemok kúpa 04.05.2017
pozemok kúpa 04.05.2017
rodinný dom kúpa 04.05.2017
pozemok kúpa 06.10.2017
pozemok kúpa 06.10.2017
pozemok kúpa 06.10.2017
pozemok kúpa 06.10.2017
pozemok kúpa 06.10.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
pozemok darovanie 08.08.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z platu, hypotéka 31.12.2017 162000
osobný automobil kia cee´d kúpa 04.10.2010 12630 12630
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver - hypotéka jún 2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
garáž kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
byt kúpa 24.04.2009
byt kúpa 04.07.2002
pozemok kúpa 13.01.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z platu 31.12.2016 95000
osobný automobil kia cee´d kúpa 04.10.2010 12630 12630
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
garáž kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
byt kúpa 24.04.2009
byt kúpa 04.07.2002
pozemok kúpa 13.01.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2015
osobný automobil kúpa 04.10.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
garáž kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
byt kúpa 24.04.2009
byt kúpa 04.07.2002
pozemok kúpa 13.01.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2014
osobný automobil kúpa 04.10.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
garáž kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
byt kúpa 24.04.2009
byt kúpa 04.07.2002
pozemok kúpa 13.01.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2013
osobný automobil kúpa 04.10.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
garáž kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
byt kúpa 24.04.2009
byt kúpa 04.07.2002
pozemok kúpa 13.01.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2012
osobný automobil kúpa 04.10.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
garáž kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
pozemok kúpa 27.09.2010
byt kúpa 24.04.2009
byt kúpa 04.07.2002
pozemok kúpa 13.01.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2011
osobný automobil kúpa 04.10.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (84)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/95/03/2017 04.04.2017 2 Pv 350/15/1104 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/19/04/2016 07.05.2016 1 Pv 93/15/1104 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/14/03/2016 05.04.2016 2 Pv 569/13/1104 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/7/02/2016 15.03.2016 2 Pv 270/14/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/34/07/2015 (rtf, 50 KB) 03.07.2015 2 Pv 433/14/1104 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/33/08/2015 (rtf, 49 KB) 11.08.2015 1 Pv 187/15/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/26/07/2015 (rtf, 51 KB) 23.06.2015 1 Pv 12/15/1104 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/21/06/2015 (rtf, 47 KB) 02.06.2015 2 Pv 197/14/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/6/03/2015 (rtf, 48 KB) 27.02.2015 2 Pv 180/12/1104 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/2/02/2015 (rtf, 54 KB) 27.01.2015 2 Pv 142/14/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/116/01/2015 (rtf, 48 KB) 16.12.2014 2 Pv 270/14/1104 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/101/10/2014 (rtf, 56 KB) 17.10.2014 1 Pv 247/13/1104 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/94/10/2014 (rtf, 51 KB) 07.10.2014 1 Pv 215/14/1104 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/90/08/2014 (rtf, 50 KB) 27.08.2014 1 Pv 661/13/1104 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/87/09/2014 (rtf, 44 KB) 03.09.2014 1 Pv 336/14/1104 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/78/08/2014 (rtf, 49 KB) 15.08.2014 1 Pv 481/13/1104 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/39/03/2014 (rtf, 48 KB) 18.03.2014 2 Pv 403/12/1104 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/36/03/2014 (rtf, 46 KB) 07.03.2014 1 Pv 36/14/1104 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/24/02/2014 (rtf, 59 KB) 07.02.2014 1 Pv 360/13/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/15/02/2014 (rtf, 47 KB) 04.02.2014 1 Pv 1040/11/1104 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/10/02/2014 (rtf, 69 KB) 28.01.2014 2 Pv 635/13/1104 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/141/01/2014 (rtf, 64 KB) 14.01.2014 1 Pv 422/13/1104 § 286 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/135/12/2013 (rtf, 50 KB) 12.12.2013 1 Pv 18/13/1104 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/109/11/2013 (rtf, 60 KB) 25.10.2013 2 Pv 505/12/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/107/11/2013 (rtf, 45 KB) 11.10.2013 2 Pv 234/13/1104 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/79/08/2013 (rtf, 50 KB) 05.08.2013 1 Pv 288/13/1104 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/62/06/2013 (rtf, 52 KB) 07.06.2013 2 Pv 174/12/1104 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/541/12/2022 03.01.2023 2 Pv 271/22/1104 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/27/04/2013 (rtf, 45 KB) 26.03.2013 2 Pv 903/11/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/12/02/2013 (rtf, 47 KB) 05.02.2013 1 Pv 843/12/1104 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/3/02/2013 (rtf, 61 KB) 22.01.2013 1 Pv 462/12/1104 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/1/01/2013 (rtf, 48 KB) 15.01.2013 2 Pv 1/13/1104 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/91/01/2013 (rtf, 60 KB) 01.01.2013 1 Pv 6/12/1104 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/87/01/2013 (rtf, 50 KB) 15.01.2013 2 Pv 403/12/1104 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/79/12/2012 (rtf, 54 KB) 13.11.2012 2 Pv 756/12/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/78/12/2012 (rtf, 58 KB) 17.11.2012 2 Pv 313/12/1104 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/399/10/2022 22.10.2022 1 Pv 123/19/1104 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/70/10/2012 (rtf, 51 KB) 10.10.2012 2 Pv 575/12/1104 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/51/09/2012 (rtf, 47 KB) 07.09.2012 1 Pv 323/12/1104 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/48/08/2012 (rtf, 51 KB) 03.08.2012 1 Pv 207/12/1104 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/47/08/2012 (rtf, 45 KB) 21.07.2012 1 Pv 413/12/1104 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/33/06/2012 (rtf, 211 KB) 15.06.2012 2 Pv 133/12/1104 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/245/07/2022 27.07.2022 1 Pv 137/20/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/17/04/2012 (rtf, 211 KB) 14.04.2012 1 Pv 1040/11/1104 § 222 – Úverový podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/10/04/2012 (rtf, 214 KB) 16.03.2012 1 Pv 922/11/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/4/02/2012 (rtf, 220 KB) 31.01.2012 2 Pv 907/11/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/1/02/2012 (rtf, 206 KB) 14.02.2012 2 Pv 903/11/1104 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/302/08/2021 10.09.2021 2 Pv 24/21/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/302/06/2020 02.07.2020 2 Pv 43/20/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/215/05/2020 24.06.2020 2 Pv 425/17/1104 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/79/02/2020 27.02.2020 1 Pv 25/18/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/20/01/2020 28.01.2020 2 Pv 388/17/1104 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/319/11/2019 28.11.2019 1 Pv 422/19/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/139/05/2018 29.05.2018 2 Pv 241/16/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/252/11/2017 22.11.2017 1 Pv 373/17/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/246/10/2017 05.12.2017 1 Pv 380/17/1104 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/234/10/2017 24.10.2017 1 Pv 134/16/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/208/09/2017 22.09.2017 1 Pv 18/17/1104 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/181/08/2017 15.08.2017 1 Pv 471/16/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/154/06/2017 07.07.2017 2 Pv 53/16/1104 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/53/02/2017 22.04.2017 2 Pv 308/14/1104 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/586/12/2023 01.03.2024 1 Pv 132/20/1104 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/586/12/2023 (pdf, 171 KB) 01.03.2024 1 Pv 132/20/1104 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/541/12/2022 (pdf, 91 KB) 03.01.2023 2 Pv 271/22/1104 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/399/10/2022 (pdf, 89 KB) 22.10.2022 1 Pv 123/19/1104 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/245/07/2022 (pdf, 92 KB) 27.07.2022 1 Pv 137/20/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/302/08/2021 (pdf, 94 KB) 10.09.2021 2 Pv 24/21/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/302/06/2020 (pdf, 147 KB) 02.07.2020 2 Pv 43/20/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/215/05/2020 (pdf, 112 KB) 24.06.2020 2 Pv 425/17/1104 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/79/02/2020 (pdf, 87 KB) 27.02.2020 1 Pv 25/18/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/20/01/2020 (pdf, 88 KB) 28.01.2020 2 Pv 388/17/1104 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/319/11/2019 (pdf, 91 KB) 28.11.2019 1 Pv 422/19/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/139/05/2018 (pdf, 88 KB) 29.05.2018 2 Pv 241/16/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/252/11/2017 (pdf, 97 KB) 22.11.2017 1 Pv 373/17/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/246/10/2017 (pdf, 89 KB) 05.12.2017 1 Pv 380/17/1104 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/234/10/2017 (pdf, 90 KB) 24.10.2017 1 Pv 134/16/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/208/09/2017 (pdf, 100 KB) 22.09.2017 1 Pv 18/17/1104 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/181/08/2017 (pdf, 91 KB) 15.08.2017 1 Pv 471/16/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/154/06/2017 (pdf, 87 KB) 07.07.2017 2 Pv 53/16/1104 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/95/03/2017 (pdf, 101 KB) 04.04.2017 2 Pv 350/15/1104 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/53/02/2017 (pdf, 127 KB) 22.04.2017 2 Pv 308/14/1104 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/19/04/2016 (pdf, 87 KB) 07.05.2016 1 Pv 93/15/1104 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/14/03/2016 (pdf, 113 KB) 05.04.2016 2 Pv 569/13/1104 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/7/02/2016 (pdf, 90 KB) 15.03.2016 2 Pv 270/14/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.