Okresná prokuratúra Bratislava IV Hanulova 9/A, 840 11 Bratislava

Okresným prokurátorom je JUDr. Lucia Štefanková.

Na prokuratúre evidujeme 12 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 475,27 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 280,37 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 45,6 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 792,07 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 39,81% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Bratislava IV
Hanulova 9/A
840 11 Bratislava
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Lucia Štefanková okresná prokurátorka
Mgr. Miloš Textoris námestník okresnej prokurátorky

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.