JUDr. Eva Halásová

Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt, spoločné časti kúpa 03.12.2004 Sk6000 -
zastavané plochy a nádvoria dedenie 31.12.1984 - 153,7€
trvalé trávnaté porasty dedenie 31.12.1984 - 17,64€
rodinný dom dedenie 31.12.1984 - 18,87€
orná pôda dedenie 15.06.1988 - 61,25€
vinice dedenie 15.06.1988 - 37,66€
zastavané plochy a nádvoria dedenie 31.12.1984 - 77,7€
orná pôda dedenie 31.12.1984 - 425,6€
zastavané plochy a nádvoria, záhrady dedenie 15.06.1988 - 257€
orná pôda dedenie 15.06.1988 - 1,75€
orná pôda kúpa 27.03.2015 62600€ -
orná pôda dedenie 20.02.2017 - 332€
rodinny dom vystavba Z- 2452/2019 110 000€ -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze sporenie 31.12.2023 150000 vlastníctvo
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver október 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt, spoločné časti kúpa 03.12.2004 Sk6000 -
zastavané plochy a nádvoria dedenie 31.12.1984 - 153,7€
trvalé trávnaté porasty dedenie 31.12.1984 - 17,64€
rodinný dom dedenie 31.12.1984 - 18,87€
orná pôda dedenie 15.06.1988 - 61,25€
vinice dedenie 15.06.1988 - 37,66€
zastavané plochy a nádvoria dedenie 31.12.1984 - 77,7€
orná pôda dedenie 31.12.1984 - 425,6€
zastavané plochy a nádvoria, záhrady dedenie 15.06.1988 - 257€
orná pôda dedenie 15.06.1988 - 1,75€
orná pôda kúpa 27.03.2015 62600€ -
orná pôda dedenie 20.02.2017 - 332€
rodinny dom vystavba Z- 2452/2019 110 000€ -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze sporenie 31.12.2020 135000 vlastníctvo
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver október 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt, spoločné časti kúpa 03.12.2004 Sk6000 -
zastavané plochy a nádvoria dedenie 31.12.1984 - 153,7€
trvalé trávnaté porasty dedenie 31.12.1984 - 17,64€
rodinný dom dedenie 31.12.1984 - 18,87€
orná pôda dedenie 15.06.1988 - 61,25€
vinice dedenie 15.06.1988 - 37,66€
zastavané plochy a nádvoria dedenie 31.12.1984 - 77,7€
orná pôda dedenie 31.12.1984 - 425,6€
zastavané plochy a nádvoria, záhrady dedenie 15.06.1988 - 257€
orná pôda dedenie 15.06.1988 - 1,75€
orná pôda kúpa 27.03.2015 62600€ -
orná pôda dedenie 20.02.2017 - 332€
rodinny dom vystavba Z- 2452/2019 110 000€ -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze sporenie 31.12.2021 120000 vlastníctvo
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver október 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt, spoločné časti kúpa 03.12.2004 Sk6000 -
zastavané plochy a nádvoria dedenie 31.12.1984 - 153,7€
trvalé trávnaté porasty dedenie 31.12.1984 - 17,64€
rodinný dom dedenie 31.12.1984 - 18,87€
orná pôda dedenie 15.06.1988 - 61,25€
vinice dedenie 15.06.1988 - 37,66€
zastavané plochy a nádvoria dedenie 31.12.1984 - 77,7€
orná pôda dedenie 31.12.1984 - 425,6€
zastavané plochy a nádvoria, záhrady dedenie 15.06.1988 - 257€
orná pôda dedenie 15.06.1988 - 1,75€
orná pôda kúpa 27.03.2015 62600€ -
orná pôda dedenie 20.02.2017 - 332€
rodinny dom vystavba Z- 2452/2019 110 000€ -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze sporenie 31.12.2020 100000 vlastníctvo
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver október 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt, spoločné časti kúpa 03.12.2004 Sk6000 -
zastavané plochy a nádvoria dedenie 31.12.1984 - 153,7€
trvalé trávnaté porasty dedenie 31.12.1984 - 17,64€
rodinný dom dedenie 31.12.1984 - 18,87€
orná pôda dedenie 15.06.1988 - 61,25€
vinice dedenie 15.06.1988 - 37,66€
zastavané plochy a nádvoria dedenie 31.12.1984 - 77,7€
orná pôda dedenie 31.12.1984 - 425,6€
zastavané plochy a nádvoria, záhrady dedenie 15.06.1988 - 257€
orná pôda dedenie 15.06.1988 - 1,75€
orná pôda kúpa 27.03.2015 62600€ -
orná pôda dedenie 20.02.2017 - 332€
rodinny dom vystavba Z- 2452/2019 110 000€ -
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze sporenie 31.12.2019 80 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver október 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt, spoločné časti kúpa 03.12.2004
zastavané plochy a nádvoria dedenie 31.12.1984
trvalé trávnaté porasty dedenie 31.12.1984
rodinný dom dedenie 31.12.1984
orná pôda dedenie 15.06.1988
vinice dedenie 15.06.1988
zastavané plochy a nádvoria dedenie 31.12.1984
orná pôda dedenie 31.12.1984
zastavané plochy a nádvoria, záhrady dedenie 15.06.1988
orná pôda dedenie 15.06.1988
orná pôda kúpa 27.03.2015
orná pôda dedenie 20.02.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze sporenie 31.12.2017 70 000
peniaze životná poistka 01.08.2018 16000 16000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver október 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt, spoločné časti kúpa 03.12.2004
zastavané plochy a nádvoria dedenie 31.12.1984
trvalé trávnaté porasty dedenie 31.12.1984
rodinný dom dedenie 31.12.1984
orná pôda dedenie 15.06.1988
vinice dedenie 15.06.1988
zastavané plochy a nádvoria dedenie 31.12.1984
orná pôda dedenie 31.12.1984
zastavané plochy a nádvoria, záhrady dedenie 15.06.1988
orná pôda dedenie 15.06.1988
orná pôda kúpa 27.03.2015
orná pôda dedenie 20.02.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze sporenie 31.12.2017 70 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver október 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt, spoločné časti kúpa 03.12.2004
zastavané plochy a nádvoria dedenie 31.12.1984
trvalé trávnaté porasty dedenie 31.12.1984
rodinný dom dedenie 31.12.1984
orná pôda dedenie 15.06.1988
vinice dedenie 15.06.1988
zastavané plochy a nádvoria dedenie 31.12.1984
orná pôda dedenie 31.12.1984
zastavané plochy a nádvoria, záhrady dedenie 15.06.1988
orná pôda dedenie 15.06.1988
orná pôda kúpa 27.03.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze sporenie 31.12.2016 110 000
peniaze predaj nehnuteľnosti LV 199, k.ú. Pohranice 11.10.2016 45000
peniaze predaj nehnuteľnosti, LV1937, k.ú. Jarovce 22.03.2016 44208
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver október 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt, spoločné časti kúpa 03.12.2004
dom s dvorom a záhradou dedenie 16.12.1979
zastavané plochy a nádvoria dedenie 31.12.1984
trvalé trávnaté porasty dedenie 31.12.1984
rodinný dom dedenie 31.12.1984
orná pôda dedenie 15.06.1988
vinice dedenie 15.06.1988
zastavané plochy a nádvoria dedenie 31.12.1984
orná pôda dedenie 31.12.1984
zastavané plochy a nádvoria, záhrady dedenie 15.06.1988
orná pôda dedenie 15.06.1988
orná pôda kúpa 27.03.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze sporenie 31.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt, spoločné časti kúpa 03.12.2004
dom s dvorom a záhradou dedenie 16.12.1979
zastavané plochy a nádvoria dedenie 31.12.1984
trvalé trávnaté porasty dedenie 31.12.1984
rodinný dom dedenie 31.12.1984
orná pôda dedenie 15.06.1988
vinice dedenie 15.06.1988
zastavané plochy a nádvoria dedenie 31.12.1984
orná pôda dedenie 31.12.1984
zastavané plochy a nádvoria, záhrady dedenie 15.06.1988
orná pôda dedenie 15.06.1988
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze sporenie 31.12.2014
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pohľadávka z pôžičky zmluva o pôžičke 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt, spoločné časti kúpa 03.12.2004
dom s dvorom a záhradou dedenie 16.12.1979
zastavané plochy a nádvoria dedenie 31.12.1984
trvalé trávnaté porasty dedenie 31.12.1984
rodinný dom dedenie 31.12.1984
orná pôda dedenie 15.06.1988
vinice dedenie 15.06.1988
zastavané plochy a nádvoria dedenie 31.12.1984
orná pôda dedenie 31.12.1984
zastavané plochy a nádvoria, záhrady dedenie 15.06.1988
orná pôda dedenie 15.06.1988
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze sporenie 31.12.2012
peniaze sporenie 31.12.2013
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pohľadávka z pôžičky zmluva o pôžičke 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt, spoločné časti kúpa 03.12.2004
dom s dvorom a záhradou dedenie 16.12.1979
zastavané plochy a nádvoria dedenie 31.12.1984
trvalé trávnaté porasty dedenie 31.12.1984
rodinný dom dedenie 31.12.1984
orná pôda dedenie 15.06.1988
vinice dedenie 15.06.1988
zastavané plochy a nádvoria dedenie 31.12.1984
orná pôda dedenie 31.12.1984
zastavané plochy a nádvoria, záhrady dedenie 15.06.1988
orná pôda dedenie 15.06.1988
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze sporenie 31.12.2012
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
majetkový podiel kúpa 31.12.2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt, spoločné časti kúpa 03.12.2004
dom s dvorom a záhradou dedenie 16.12.1979
zastavané plochy a nádvoria dedenie 31.12.1984
trvalé trávnaté porasty dedenie 31.12.1984
rodinný dom dedenie 31.12.1984
orná pôda dedenie 15.06.1988
vinice dedenie 15.06.1988
zastavané plochy a nádvoria dedenie 31.12.1984
orná pôda dedenie 31.12.1984
zastavané plochy a nádvoria, záhrady dedenie 15.06.1988
orná pôda dedenie 15.06.1988
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze sporenie 31.03.2012
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
majetkový podiel kúpa 31.12.2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.