Generálna prokuratúra Slovenskej republiky Štúrova 2, 812 85 Bratislava

Generálnym prokurátorom je Dr. JUDr. Maroš Žilinka, PhD..

Na prokuratúre evidujeme 91 prokurátorov a 35 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 340,09 odsúdených za rok.

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Štúrova 2
812 85 Bratislava
Slovenská Republika

Podateľňa

Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 15:00

Prokurátori

Zoznam prokurátorov, ktorí aktuálne pôsobia na prokuratúre

Aktivita Meno prokurátora Odbor na prokuratúre
JUDr. Ingrid Adamcová
JUDr. Juraj Bartošek
JUDr. Jaroslava Baxová
JUDr. Rudolf Bernát, PhD.
Mgr. Branislav Boháčik
JUDr. Ľudmila Borodovčáková
JUDr. Ivan Breier
JUDr. Ľuboš Bunčiak
JUDr. Martina Cibuľová
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
JUDr. Lucia Čentéšová
JUDr. Janeta Čepcová
JUDr. Elena Černá
JUDr. Igor Dorica
Mgr. Richard Dukes
JUDr. František Eliaš
JUDr. Marián Fečík
JUDr. Miroslav Fíger
JUDr. Slavomír Filipčík
JUDr. Pavol Galovič
JUDr. Peter Golha
JUDr. Katarína Habčáková
JUDr. Eva Halásová
JUDr. Ladislav Hamran
JUDr. Mária Hansková
JUDr. Jozef Hausleitner
JUDr. Petra Hausleitnerová
Mgr. Monika Holzerová
Mgr. Barbora Hubertová
JUDr. Barbara Hudecová
JUDr. Lucia Chabadová
JUDr. Ľubica Chlpíková
JUDr. Tatjana Jánošíková
JUDr. Vladimír Javorský, PhD.
JUDr. Radovan Kajaba, PhD.
JUDr. Jozef Kandera
JUDr. Alexandra Kečkešová
JUDr. Vladimíra Klimentová
JUDr. Marta Kolcunová, PhD.
Mgr. Alica Kováčová, PhD.
JUDr. Jaroslav Kozolka, MBA
Mgr. Eva Kukanová
JUDr. Katarína Laiferová
JUDr. Diana Lauková
JUDr. Jolana Madejová
JUDr. Ing. Ladislav Majerník
JUDr. Eva Masárová
JUDr. Ľuboš Masaryk
JUDr. Jaroslav Mojto, MBA
JUDr. Ľudmila Némethová, PhD.
JUDr. Juraj Novocký, PhD.
JUDr. Anna Ondrejová, LL.M.
Mgr. Eva Oršanská
JUDr. Hana Otiepková
JUDr. Denisa Pacalajová
JUDr. Jana Piršelová
JUDr. Janeta Plháková
Mgr. Mario Potúček
JUDr. Juraj Purgat
JUDr. Katarína Roskoványi
JUDr. Miroslava Selecká
JUDr. Peter Sepeši
JUDr. Ján Sklár
JUDr. Jozef Szabó
JUDr. Liliana Škodová
Mgr. Peter Šufliarsky
JUDr. Slavomír Šúrek
JUDr. Miroslav Tiža
JUDr. Marek Tomašovič, PhD.
JUDr. Alena Tomková
JUDr. Terézia Triznová
Mgr. Peter Užák
JUDr. Lenka Valachovičová
JUDr. Rostislav Vido
JUDr. Róbert Vlachovský
Mgr. Hildegarda Vojtková
JUDr. Linda Wáclavová, PhD.
JUDr. Adriana Zacharová
JUDr. Vladimír Zajáček
JUDr. Pavel Žiak
Mgr. Tomáš Župík
JUDr. Matúš Kamenár
JUDr. Ladislav Masár
JUDr. Peter Mikuláš
JUDr. Henrieta Tumová
Dr. JUDr. Maroš Žilinka, PhD.
JUDr. Monika Jankovská
JUDr. Daniel Lipšic
JUDr. Branislav Delej
JUDr. Miroslava Vychovalá
JUDr. Zoltán Nemrava

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Jozef Hausleitner vedúci oddelenia právneho styku s cudzinou a extradícií
JUDr. Ing. Ladislav Majerník vedúci oddelenia medzinárodného práva verejného a európskych záležitostí
Ing. Edita Valachovičová riaditeľka ekonomického odboru
Ing. Peter Volek vedúci oddelenia hospodárskej správy
Mgr. Marián Kuna riaditeľ registra trestov
JUDr. Jarmila Budská zástupkyňa riaditeľa registra trestov
JUDr. Mária Foltýnová vedúca oddelenia správnych činností
Mgr. Marián Krajčovič vedúci oddelenia prevádzky informačného systému registra trestov
Mgr. Ľubomír Čavara vedúci oddelenia koncepcie a rozvoja IS RT a mikrofilmovej archivácie a indexácie
Ing. Marta Srnková riaditeľka odboru informatiky
Mgr. Peter Kuna, PhD. zástupca riaditeľky odboru informatiky
JUDr. Vladimír Kuruc riaditeľ odboru všeobecnej kriminality ÚŠP GP SR
JUDr. Peter Jenčík vedúci oddelenia korupcie odboru všeobecnej kriminality ÚŠP GP SR
JUDr. Tatjana Jánošíková riaditeľka Kancelárie generálneho prokurátora Slovenskej republiky
JUDr. Martina Hrušková vedúca referátu ochrany utajovaných skutočností
Ing. Daniel König, PhD. vedúci referátu vnútorného auditu
Dr. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. generálny prokurátor Slovenskej republiky
Zuzana Matesová vedúca referátu správy registratúry
JUDr. Jolana Madejová riaditeľka medzinárodného odboru
JUDr. Jozef Kandera námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky
Ing. Miloslav Hečko vedúci oddelenia stratégie a rozvoja IS a rezortnej štatistiky
Ing. Zdenko Fatrdla vedúci oddelenia prevádzky IS, informačnej bezpečnosti a zverejňovania
JUDr. Liliana Škodová poverená výkonom funkcie zástupkyne riaditeľky osobného úradu
JUDr. Daniel Lipšic špeciálny prokurátor - námestník generálneho prokurátora
JUDr. Terézia Triznová riaditeľka osobného úradu
JUDr. Ondrej Repa, PhD. riaditeľ odboru ekonomickej kriminality ÚŠP GP SR
JUDr. Peter Sepeši vedúci oddelenia legislatívy
JUDr. Rudolf Bernát, PhD. vedúci oddelenia majetkovej kriminality trestného odboru
JUDr. Slavomír Šúrek riaditeľ netrestného odboru
JUDr. Vladimír Javorský, PhD. riaditeľ trestného odboru
JUDr. Igor Dorica vedúci prieskumného oddelenia
JUDr. Slavomír Filipčík zástupca riaditeľa netrestného odboru
PhDr. Gabriela Urbanská vedúca oddelenia vzdelávania a ďalších činností
02/208 37 612 vedúca oddelenia financovania a kontroly
JUDr. Zuzana Kliská vedúca oddelenia služobných vzťahov prokurátorov, právnych čakateľov prokuratúry a zamestnancov prokuratúry

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.