Generálna prokuratúra Slovenskej republiky Štúrova 2, 812 85 Bratislava

Generálnym prokurátorom je Dr. JUDr. Maroš Žilinka, PhD..

Na prokuratúre evidujeme 123 prokurátorov, 39 vedúcich pracovníkov a 16 právoplatných uznesení.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 351,54 odsúdených za rok.

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Štúrova 2
812 85 Bratislava
Slovenská Republika

Podateľňa

Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 15:00

Prokurátori

Zoznam prokurátorov, ktorí aktuálne pôsobia na prokuratúre

Aktivita Meno prokurátora Odbor na prokuratúre
JUDr. Ingrid Adamcová
JUDr. Juraj Bartošek
JUDr. Rudolf Bernát, PhD.
Mgr. Branislav Boháčik
JUDr. Ľudmila Borodovčáková
JUDr. Ivan Breier
JUDr. Ľuboš Bunčiak
JUDr. Martina Cibuľová
JUDr. Lucia Čentéšová
JUDr. Janeta Čepcová
JUDr. Elena Černá
JUDr. Igor Dorica
Mgr. Richard Dukes
JUDr. František Eliaš
JUDr. Miroslav Fíger
JUDr. Slavomír Filipčík
JUDr. Pavol Galovič
JUDr. Peter Golha
JUDr. Katarína Habčáková
JUDr. Eva Halásová
JUDr. Ladislav Hamran
JUDr. Mária Hansková
JUDr. Jozef Hausleitner
JUDr. Petra Hausleitnerová
Mgr. Monika Holzerová
Mgr. Barbora Hubertová
JUDr. Barbara Hudecová
JUDr. Lucia Chabadová
JUDr. Ľubica Chlpíková
JUDr. Vladimír Javorský, PhD.
JUDr. Radovan Kajaba, PhD.
JUDr. Jozef Kandera
JUDr. Alexandra Kečkešová
JUDr. Vladimíra Klimentová
JUDr. Marta Kolcunová, PhD.
Mgr. Alica Kováčová, PhD.
JUDr. Jaroslav Kozolka, MBA
Mgr. Eva Kukanová
JUDr. Katarína Laiferová
JUDr. Diana Lauková
JUDr. Ing. Ladislav Majerník
JUDr. Eva Masárová
JUDr. Jaroslav Mojto, MBA
JUDr. Ľudmila Némethová, PhD.
JUDr. Juraj Novocký, PhD.
Mgr. Eva Oršanská
JUDr. Hana Otiepková
JUDr. Denisa Pacalajová
JUDr. Jana Piršelová
JUDr. Janeta Plháková
Mgr. Mario Potúček
JUDr. Miroslava Selecká
JUDr. Ján Sklár
JUDr. Jozef Szabó
JUDr. Liliana Škodová
Mgr. Peter Šufliarsky
JUDr. Miroslav Tiža
JUDr. Marek Tomašovič, PhD.
JUDr. Alena Tomková
JUDr. Terézia Triznová
Mgr. Peter Užák
JUDr. Lenka Valachovičová
JUDr. Rostislav Vido
JUDr. Róbert Vlachovský
Mgr. Hildegarda Vojtková
JUDr. Linda Wáclavová, PhD.
JUDr. Adriana Zacharová
JUDr. Vladimír Zajáček
Mgr. Tomáš Župík
JUDr. Matúš Kamenár
JUDr. Ladislav Masár
JUDr. Peter Mikuláš
JUDr. Henrieta Tumová
Dr. JUDr. Maroš Žilinka, PhD.
JUDr. Monika Jankovská
JUDr. Daniel Lipšic
JUDr. Branislav Delej
JUDr. Miroslava Vychovalá
JUDr. Zoltán Nemrava
Mgr. Jana Barinková
JUDr. Ľuboš Beňo
Mgr. Lucia Bizoňová
JUDr. Branislav Delej
Mgr. Anna Grittersová
JUDr. Matúš Harkabus
JUDr. Eva Hatalová
JUDr. Zuzana Hozová
JUDr. Ján Hrivnák, MPH
JUDr. Matúš Kamenár
JUDr. Zuzana Kapraľová, PhD.
JUDr. Zuzana Križanová
JUDr. Martina Krížovská
JUDr. Peter Mihál
Mgr. Daniel Mikuláš
JUDr. Peter Mikuláš
JUDr. Viera Muríňová
JUDr. Adam Petrovič, PhD.
Mgr. Jozef Sedlák
JUDr. Zuzana Vallová
JUDr. Miroslava Vychovalá
Mgr. Jana Barinková
Mgr. Anna Grittersová
JUDr. Zuzana Kapraľová, PhD.
doc. JUDr. Ján Šanta, MBA PhD.
JUDr. Nina Vančíková, PhD.
JUDr. Peter Mihál
JUDr. Viera Muríňová
JUDr. Martina Kellerová
JUDr. Dominika Sokolová
JUDr. Matej Izakovič
JUDr. Ján Mihal
Mgr. Alexander Feník
JUDr. Ján Mihal
JUDr. Karolína Staroňová
JUDr. Zuzana Hozová
JUDr. Katarína Roskoványi
JUDr. Marcela Medeková
JUDr. Anna Ondrejová, LL.M
JUDr. Karolína Staroňová
JUDr. Dominika Sokolová
JUDr. Tomáš Jarábek
JUDr. Tomáš Niňaj
JUDr. Eva Hatalová

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Jozef Hausleitner vedúci oddelenia právneho styku s cudzinou a extradícií
JUDr. Ing. Ladislav Majerník vedúci oddelenia medzinárodného práva verejného a európskych záležitostí
Ing. Edita Valachovičová riaditeľka ekonomického odboru
Mgr. Marián Kuna riaditeľ registra trestov
JUDr. Jarmila Budská zástupkyňa riaditeľa registra trestov
JUDr. Mária Foltýnová vedúca oddelenia správnych činností
Mgr. Marián Krajčovič vedúci oddelenia prevádzky informačného systému registra trestov
Mgr. Ľubomír Čavara vedúci oddelenia koncepcie a rozvoja IS RT a mikrofilmovej archivácie a indexácie
JUDr. Vladimír Kuruc riaditeľ odboru všeobecnej kriminality ÚŠP GP SR
JUDr. Peter Jenčík vedúci oddelenia korupcie odboru všeobecnej kriminality ÚŠP GP SR
JUDr. Martina Hrušková vedúca referátu ochrany utajovaných skutočností
Ing. Daniel König, PhD. vedúci referátu vnútorného auditu
Dr. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. generálny prokurátor Slovenskej republiky
Zuzana Matesová vedúca referátu správy registratúry
JUDr. Jozef Kandera námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky
Ing. Zdenko Fatrdla vedúci oddelenia prevádzky IS, informačnej bezpečnosti a zverejňovania
JUDr. Daniel Lipšic špeciálny prokurátor - námestník generálneho prokurátora
JUDr. Ondrej Repa, PhD. riaditeľ odboru ekonomickej kriminality ÚŠP GP SR
JUDr. Rudolf Bernát, PhD. vedúci oddelenia majetkovej kriminality trestného odboru
JUDr. Vladimír Javorský, PhD. riaditeľ trestného odboru
JUDr. Igor Dorica vedúci prieskumného oddelenia
JUDr. Slavomír Filipčík zástupca riaditeľa netrestného odboru
PhDr. Gabriela Urbanská vedúca oddelenia vzdelávania a ďalších činností
Mgr. Jozef Sedlák námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky
Mgr. Barbora Hubertová riaditeľka Kancelárie generálneho prokurátora Slovenskej republiky
JUDr. Liliana Škodová zástupkyňa riaditeľky osobného úradu
Ing. Martina Kotschová vedúca oddelenia rozpočtu a verejného obstarávania
JUDr. Eva Masárová zástupkyňa riaditeľa medzinárodného odboru
JUDr. Oliver Janíček zástupca riaditeľa odboru ekonomickej kriminality ÚŠP GP SR
JUDr. Bohdan Čeľovský vedúci oddelenia organizovaného zločinu, terorizmu a extrémistickej kriminality odboru všeobecnej kriminality ÚŠP GP SR
Mgr. Peter Kuna, PhD. manažér kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti
JUDr. Miroslava Daněková vedúca oddelenia štátnych zamestnancov a ostatných zamestnancov prokuratúry
JUDr. Ing. Peter Hopko vedúci oddelenia hospodárskej správy
Mgr. Daniel Mikuláš poverený výkonom funkcie zástupcu špeciálneho prokurátora
Ing. Zuzana Bojdová vedúca oddelenia financovania a kontroly
Mgr. Richard Dukes riaditeľ netrestného odboru
JUDr. Miroslav Fíger vedúci oddelenia legislatívy
JUDr. Ľudmila Borodovčáková vedúca oddelenia ústavného práva
JUDr. Elena Černá poverená výkonom funkcie riaditeľky osobného úradu

Zoznam právoplatných rozhodnutí (16)

Prokurátor Poradové číslo Právoplatné Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
– GP/1000/249/06/2014 17.06.2014 IV Gv 5/11/1000 § 373 – Ohováranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Mgr. Martin Kováč GP/1000/394/12/2014 14.10.2014 XIV Gv 7/12/1000 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Mgr. Martin Kováč GP/1000/514/02/2015 03.01.2015 XIV Gv 12/12/1000 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Martina Cibuľová GP/1000/507/08/2015 20.08.2015 XIV Gv 7/14/1000 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Martina Cibuľová GP/1000/508/08/2015 26.10.2015 XIV Gv 7/14/1000 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
– GP/1000/531/11/2015 06.11.2015 IV Gv 4/11/1000 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Lenka Valachovičová GP/1000/22/03/2016 02.04.2016 IV Gv 2/16/1000 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Lenka Valachovičová GP/1000/28/05/2016 28.06.2016 IV Gv 11/15/1000 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Martina Cibuľová GP/1000/183/07/2017 12.07.2017 XIV Gv 38/12/1000 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Martina Cibuľová GP/1000/185/07/2017 27.07.2017 XIV Gv 25/14/1000 § 235 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Martina Cibuľová GP/1000/299/11/2017 23.12.2017 XIV Gv 13/13/1000 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Martina Cibuľová GP/1000/59/01/2018 09.02.2018 XIV Gv 18/13/1000 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Katarína Habčáková GP/1000/60/01/2018 16.03.2018 XIV Gv 28/13/1000 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Katarína Habčáková GP/1000/845/04/2020 02.06.2020 IV Gv 6/20/1000 § 219 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Katarína Habčáková GP/1000/450/02/2021 22.02.2021 IV Gv 8/17/1000 § 219 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Martina Cibuľová GP/1000/1770/07/2022 21.07.2022 IV Gv 2/20/1000 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.