JUDr. Marianna Babiarová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Bratislava V.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt Kúpna zmluva 2012-06-08 88.000,-Eur
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2012-06-08 -
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil kúpna zmluva 2022-03-31 19.750,-Eur
Investičné fondy Zmluva o poskytovaní finančných služieb 2013-01-15 7.300,46,-Eur 7.300,46,-Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Doplnkové dôchodkové sporenie Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení 2011-06-15 14.420,32,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
úspory 2014-09-16 901,84,-Eur
Investičné fondy 2014-09-30 6.508,57,-Eur
Investičné fondy 2019-09-30 3.987,72,-Eur
Investičné fondy 2021-04-21 5.623,44,-Eur
úspory 2021-03-30 42,48,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2021-03-30
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava V
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt Kúpna zmluva 2012-06-08 88.000,-Eur
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2012-06-08 -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory Zmluva o bežnom účte 2014-09-16 16.847,27,-Eur
Investičné fondy Protokol o sprostredkovaní finančnej služby 2013-01-15 6.855,13,-Eur
Doplnkové dôchodkové sporenie Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení 2011-06-15 15.624,55,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2021-03-30
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.