Mgr. Martina Cechová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Čadca and Okresná prokuratúra Žilina.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom novostavba 2013-06-15 0 154.000,-
orná pôda kúpna zmluva 2008-05-28 5.060,- 0
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008-05-28 1.578,- 0
ostatná plocha kúpna zmluva 2016-08-25 275,- 0
ostatná plocha kúpna zmluva 2016-08-25 100,- 0
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2016-08-24 17.375,- 0
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2014-06-20
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom novostavba 2013-06-15 0 154.000,-
orná pôda kúpna zmluva 2008-05-28 5.060,- 0
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008-05-28 1.578,- 0
ostatná plocha kúpna zmluva 2016-08-25 275,- 0
ostatná plocha kúpna zmluva 2016-08-25 100,- 0
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2016-08-24 17.375,- 0
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2014-06-20
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom novostavba 2013-06-15 0 154.000,-
orná pôda kúpna zmluva 2008-05-28 5.060,- 0
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008-05-28 1.578,- 0
ostatná plocha kúpna zmluva 2016-08-25 275,- 0
ostatná plocha kúpna zmluva 2016-08-25 100,- 0
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2016-08-24 17.375,- 0
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2014-06-20
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (2)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/767/12/2021 2021-12-11 Pv 116/20/5502 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/767/12/2021 (pdf, 84 KB) 2021-12-11 Pv 116/20/5502 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.