Mgr. Martina Cechová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Čadca a Okresná prokuratúra Žilina.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom novostavba 15.06.2013 0 154.000,-
orná pôda kúpna zmluva 28.05.2008 5.060,- 0
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 28.05.2008 1.578,- 0
ostatná plocha kúpna zmluva 25.08.2016 275,- 0
ostatná plocha kúpna zmluva 25.08.2016 100,- 0
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 24.08.2016 17.375,- 0
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 20.06.2014
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom novostavba 15.06.2013 0 154.000,-
orná pôda kúpna zmluva 28.05.2008 5.060,- 0
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 28.05.2008 1.578,- 0
ostatná plocha kúpna zmluva 25.08.2016 275,- 0
ostatná plocha kúpna zmluva 25.08.2016 100,- 0
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 24.08.2016 17.375,- 0
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 20.06.2014
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom novostavba 15.06.2013 0 154.000,-
orná pôda kúpna zmluva 28.05.2008 5.060,- 0
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 28.05.2008 1.578,- 0
ostatná plocha kúpna zmluva 25.08.2016 275,- 0
ostatná plocha kúpna zmluva 25.08.2016 100,- 0
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 24.08.2016 17.375,- 0
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 20.06.2014
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (2)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/767/12/2021 11.12.2021 Pv 116/20/5502 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Čadca ZA/5502/767/12/2021 (pdf, 84 KB) 11.12.2021 Pv 116/20/5502 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.