JUDr. Jana Draľová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Trebišov.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 34,80 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 4,05 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 21,06 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 89,40 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 115,32 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 19,60 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 2,65 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 35,54 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 27,06 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 105,24 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 96,31 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 123,62 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 10,05 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 45,28 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 200,40 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 55,84 €
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07 - 398,43 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 9,50 €
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07 - 1.613,88 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 20,00 €
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07 - 26,91 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 23,13 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 125,21 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 169,46 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 71,67 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 84,- €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 11,35 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 22,32 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 29,90 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 53,47 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 156,21 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 215,15 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 102,35 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 318,80 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 2,88 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 225,94 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 219,63 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 43,11 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 3,- €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 167,15 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 135,75 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 271,49 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 347,62 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 5,17 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 284,41 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 335,89 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 420,36 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 352,78 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 261,56 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 358,94 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 100,17 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 138,73 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 181,06 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 54,46 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 254,40 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 601,82 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 614,74 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 183,05 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 254,12 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 45,71 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 20,05 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 18,77 €
ostatné plochy darovacia zmluva 2016-06-07 - 57,- €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 7,76 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 24,49 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 270,72 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 24,92 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 237,92 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 123,61 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 117,69 €
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07 - 1.713,51 €
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07 - 136,80 €
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-06-07 - 1,- €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 35,70 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 257,38 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 17,42 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,28 €
ostatná plocha darovacia zmluva 2016-06-07 - 4,50 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,08 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,60 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,09 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,24 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,03 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,05 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 1,11 €
orná pôda kúpna zmluva 2023-01-27 28.000,-€ 28.000,- €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo OPEL ASTRA kúpna zmluva 2022-08-31 2.520 eur 2.520 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze na termínovanom účte darovanie, sporenie - 16.154,66 Eur -
účet v banke príjmy z výkonu funkcie, sporenie - pribl. 50.000,- Eur -
investície sporenie, II. a III. pilier - 35.842,98,- Eur -
vklad v peňažnom ústave svadobné dary 2021-08-20 19.872,- Eur -
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2018-11-14
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažných ústavoch príjmy z výkonu funkcie, sporenie, investície, dar - 50.409,59 eur 50.409,59 eur
vklad v peňažnom ústave svadobné dary 2021-08-20 19.872 eur
Záväzkové vzťahy
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2018-09-28
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 34,80 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 4,05 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 21,06 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 89,40 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 115,32 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 19,60 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 2,65 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 35,54 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 27,06 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 105,24 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 96,31 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 123,62 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 10,05 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 45,28 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 200,40 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 55,84 €
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07 - 398,43 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 9,50 €
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07 - 1.613,88 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 20,00 €
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07 - 26,91 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 23,13 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 125,21 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 169,46 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 71,67 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 84,- €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 11,35 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 22,32 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 29,90 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 53,47 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 156,21 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 215,15 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 102,35 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 318,80 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 2,88 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 225,94 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 219,63 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 43,11 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 3,- €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 167,15 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 135,75 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 271,49 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 347,62 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 5,17 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 284,41 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 335,89 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 420,36 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 352,78 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 261,56 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 358,94 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 100,17 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 138,73 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 181,06 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 54,46 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 254,40 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 601,82 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 614,74 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 183,05 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 254,12 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 45,71 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 20,05 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 18,77 €
ostatné plochy darovacia zmluva 2016-06-07 - 57,- €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 7,76 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 24,49 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 270,72 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 24,92 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 237,92 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 123,61 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 117,69 €
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07 - 1.713,51 €
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07 - 136,80 €
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-06-07 - 1,- €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 35,70 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 257,38 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 17,42 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,28 €
ostatná plocha darovacia zmluva 2016-06-07 - 4,50 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,08 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,60 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,09 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,24 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,03 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,05 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 1,11 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo OPEL ASTRA kúpna zmluva 2022-08-31 2.520 eur 2.520 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze na termínovanom účte darovanie, sporenie - 16.154,66 Eur -
účet v banke príjmy z výkonu funkcie, sporenie - pribl. 56.000,- Eur -
investície sporenie, II. a III. pilier - 28.527,79,- Eur -
vklad v peňažnom ústave svadobné dary 2021-08-20 19.872,- Eur -
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2018-11-14
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažných ústavoch príjmy z výkonu funkcie, sporenie, investície, dar - 31.509,97 eur
vklad v peňažnom ústave svadobné dary 2021-08-20 19.872 eur
Záväzkové vzťahy
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2018-09-28
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 34,80 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 4,05 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 21,06 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 89,40 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 115,32 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 19,60 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 2,65 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 35,54 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 27,06 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 105,24 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 96,31 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 123,62 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 10,05 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 45,28 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 200,40 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 55,84 €
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07 - 398,43 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 9,50 €
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07 - 1.613,88 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 20,00 €
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07 - 26,91 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 23,13 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 125,21 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 169,46 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 71,67 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 84,- €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 11,35 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 22,32 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 29,90 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 53,47 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 156,21 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 215,15 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 102,35 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 318,80 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 2,88 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 225,94 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 219,63 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 43,11 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 3,- €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 167,15 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 135,75 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 271,49 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 347,62 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 5,17 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 284,41 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 335,89 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 420,36 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 352,78 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 261,56 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 358,94 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 100,17 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 138,73 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 181,06 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 54,46 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 254,40 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 601,82 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 614,74 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 183,05 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 254,12 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 45,71 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 20,05 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 18,77 €
ostatné plochy darovacia zmluva 2016-06-07 - 57,- €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 7,76 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 24,49 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 270,72 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 24,92 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 237,92 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 123,61 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 117,69 €
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07 - 1.713,51 €
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07 - 136,80 €
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-06-07 - 1,- €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 35,70 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 257,38 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 17,42 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,28 €
ostatná plocha darovacia zmluva 2016-06-07 - 4,50 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,08 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,60 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,09 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,24 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,03 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,05 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 1,11 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze na termínovanom účte darovanie, sporenie - pribl. 16.100,- Eur -
účet v banke príjmy z výkonu funkcie, sporenie - pribl. 51.000,- Eur -
investície sporenie, II. a III. pilier - 26.728,24 Eur -
vklad v peňažnom ústave svadobné dary 2021-08-20 20.670,- Eur -
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2018-11-14
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažných ústavoch sporenie, investície, dar - 31.437,51 Eur -
vklad v peňažnom ústave svadobné dary 2021-08-20 20.670,- Eur -
Záväzkové vzťahy
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2018-09-28
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (6)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1435/12/2021 2021-12-23 1 Pv 180/21/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1385/12/2021 2021-12-10 1 Pv 317/21/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1145/10/2021 2021-11-30 1 Pv 177/21/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1435/12/2021 (pdf, 96 KB) 2021-12-23 1 Pv 180/21/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1385/12/2021 (pdf, 93 KB) 2021-12-10 1 Pv 317/21/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1145/10/2021 (pdf, 90 KB) 2021-11-30 1 Pv 177/21/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.

No relevant news articles found.