JUDr. Jana Draľová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Trebišov.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 34,80 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 4,05 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 21,06 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 89,40 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 115,32 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 19,60 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 2,65 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 35,54 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 27,06 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 105,24 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 96,31 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 123,62 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 10,05 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 45,28 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 200,40 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 55,84 €
lesné pozemky darovacia zmluva 07.06.2016 - 398,43 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 9,50 €
lesné pozemky darovacia zmluva 07.06.2016 - 1.613,88 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 20,00 €
lesné pozemky darovacia zmluva 07.06.2016 - 26,91 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 23,13 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 125,21 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 169,46 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 71,67 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 84,- €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 11,35 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 22,32 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 29,90 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 53,47 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 156,21 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 215,15 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 102,35 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 318,80 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 2,88 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 225,94 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 219,63 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 43,11 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 3,- €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 167,15 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 135,75 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 271,49 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 347,62 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 5,17 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 284,41 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 335,89 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 420,36 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 352,78 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 261,56 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 358,94 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 100,17 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 138,73 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 181,06 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 54,46 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 254,40 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 601,82 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 614,74 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 183,05 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 254,12 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 45,71 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 20,05 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 18,77 €
ostatné plochy darovacia zmluva 07.06.2016 - 57,- €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 7,76 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 24,49 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 270,72 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 24,92 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 237,92 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 123,61 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 117,69 €
lesné pozemky darovacia zmluva 07.06.2016 - 1.713,51 €
lesné pozemky darovacia zmluva 07.06.2016 - 136,80 €
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 07.06.2016 - 1,- €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 35,70 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 257,38 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 17,42 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 0,28 €
ostatná plocha darovacia zmluva 07.06.2016 - 4,50 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 0,08 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 0,60 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 0,09 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 0,24 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 0,03 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 0,05 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 1,11 €
orná pôda kúpna zmluva 27.01.2023 28.000,-€ 28.000,- €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo OPEL ASTRA kúpna zmluva 31.08.2022 2.520 eur 2.520 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na termínovanom účte darovanie, sporenie - 16.154,66 Eur -
účet v banke príjmy z výkonu funkcie, sporenie - pribl. 50.000,- Eur -
investície sporenie, II. a III. pilier - 35.842,98,- Eur -
vklad v peňažnom ústave svadobné dary 20.08.2021 19.872,- Eur -
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 14.11.2018
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažných ústavoch príjmy z výkonu funkcie, sporenie, investície, dar - 50.409,59 eur 50.409,59 eur
vklad v peňažnom ústave svadobné dary 20.08.2021 19.872 eur
Záväzkové vzťahy
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie 28.09.2018
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 34,80 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 4,05 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 21,06 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 89,40 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 115,32 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 19,60 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 2,65 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 35,54 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 27,06 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 105,24 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 96,31 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 123,62 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 10,05 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 45,28 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 200,40 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 55,84 €
lesné pozemky darovacia zmluva 07.06.2016 - 398,43 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 9,50 €
lesné pozemky darovacia zmluva 07.06.2016 - 1.613,88 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 20,00 €
lesné pozemky darovacia zmluva 07.06.2016 - 26,91 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 23,13 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 125,21 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 169,46 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 71,67 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 84,- €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 11,35 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 22,32 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 29,90 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 53,47 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 156,21 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 215,15 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 102,35 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 318,80 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 2,88 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 225,94 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 219,63 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 43,11 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 3,- €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 167,15 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 135,75 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 271,49 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 347,62 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 5,17 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 284,41 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 335,89 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 420,36 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 352,78 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 261,56 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 358,94 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 100,17 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 138,73 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 181,06 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 54,46 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 254,40 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 601,82 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 614,74 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 183,05 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 254,12 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 45,71 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 20,05 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 18,77 €
ostatné plochy darovacia zmluva 07.06.2016 - 57,- €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 7,76 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 24,49 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 270,72 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 24,92 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 237,92 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 123,61 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 117,69 €
lesné pozemky darovacia zmluva 07.06.2016 - 1.713,51 €
lesné pozemky darovacia zmluva 07.06.2016 - 136,80 €
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 07.06.2016 - 1,- €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 35,70 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 257,38 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 17,42 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 0,28 €
ostatná plocha darovacia zmluva 07.06.2016 - 4,50 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 0,08 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 0,60 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 0,09 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 0,24 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 0,03 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 0,05 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 1,11 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo OPEL ASTRA kúpna zmluva 31.08.2022 2.520 eur 2.520 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na termínovanom účte darovanie, sporenie - 16.154,66 Eur -
účet v banke príjmy z výkonu funkcie, sporenie - pribl. 56.000,- Eur -
investície sporenie, II. a III. pilier - 28.527,79,- Eur -
vklad v peňažnom ústave svadobné dary 20.08.2021 19.872,- Eur -
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 14.11.2018
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
vklady v peňažných ústavoch príjmy z výkonu funkcie, sporenie, investície, dar - 31.509,97 eur
vklad v peňažnom ústave svadobné dary 20.08.2021 19.872 eur
Záväzkové vzťahy
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie 28.09.2018
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trebišov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 34,80 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 4,05 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 21,06 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 89,40 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 115,32 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 19,60 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 2,65 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 35,54 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 27,06 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 105,24 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 96,31 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 123,62 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 10,05 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 45,28 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 200,40 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 55,84 €
lesné pozemky darovacia zmluva 07.06.2016 - 398,43 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 9,50 €
lesné pozemky darovacia zmluva 07.06.2016 - 1.613,88 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 20,00 €
lesné pozemky darovacia zmluva 07.06.2016 - 26,91 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 23,13 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 125,21 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 169,46 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 71,67 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 84,- €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 11,35 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 22,32 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 29,90 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 53,47 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 156,21 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 215,15 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 102,35 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 318,80 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 2,88 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 225,94 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 219,63 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 43,11 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 3,- €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 167,15 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 135,75 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 271,49 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 347,62 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 5,17 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 284,41 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 335,89 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 420,36 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 352,78 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 261,56 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 358,94 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 100,17 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 138,73 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 181,06 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 54,46 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 254,40 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 601,82 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 614,74 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 183,05 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 254,12 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 45,71 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 20,05 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 18,77 €
ostatné plochy darovacia zmluva 07.06.2016 - 57,- €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 7,76 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 24,49 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 270,72 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 24,92 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 237,92 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 123,61 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 117,69 €
lesné pozemky darovacia zmluva 07.06.2016 - 1.713,51 €
lesné pozemky darovacia zmluva 07.06.2016 - 136,80 €
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 07.06.2016 - 1,- €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 35,70 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 257,38 €
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 - 17,42 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 0,28 €
ostatná plocha darovacia zmluva 07.06.2016 - 4,50 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 0,08 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 0,60 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 0,09 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 0,24 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 0,03 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 0,05 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 - 1,11 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na termínovanom účte darovanie, sporenie - pribl. 16.100,- Eur -
účet v banke príjmy z výkonu funkcie, sporenie - pribl. 51.000,- Eur -
investície sporenie, II. a III. pilier - 26.728,24 Eur -
vklad v peňažnom ústave svadobné dary 20.08.2021 20.670,- Eur -
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 14.11.2018
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažných ústavoch sporenie, investície, dar - 31.437,51 Eur -
vklad v peňažnom ústave svadobné dary 20.08.2021 20.670,- Eur -
Záväzkové vzťahy
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie 28.09.2018
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (6)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1435/12/2021 23.12.2021 1 Pv 180/21/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1385/12/2021 10.12.2021 1 Pv 317/21/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1145/10/2021 30.11.2021 1 Pv 177/21/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1435/12/2021 (pdf, 96 KB) 23.12.2021 1 Pv 180/21/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1385/12/2021 (pdf, 93 KB) 10.12.2021 1 Pv 317/21/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1145/10/2021 (pdf, 90 KB) 30.11.2021 1 Pv 177/21/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.