JUDr. Lucia Jurková

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bardejov.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Partizánske.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bardejov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Rodinný dom Kolaudačné rozhodnutie 08.11.2022 143.000 Eur
garáž Stavebné povolenie 19.09.2022 21.000 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
úspory z platu úspory z platu 2021-2022 10.764,94 Eur
peniaze dar 20.12.2021 13.000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Spotrebiteľský úver ( motorové vozidlo) 05.08.2022
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Rozostavaná stavba – rodinný dom výstavba - stavebné povolenie 01.09.2018 80.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
finančná hotovosť darovacia zmluva 20.12.2021 50.000,- Eur
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (2)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/635/07/2022 12.08.2022 Pv 126/22/3305 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/267/03/2022 21.04.2022 Pv 18/22/3305 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.