Okresná prokuratúra Bardejov Kellerova 7, 085 43 Bardejov

Okresným prokurátorom je JUDr. Alena Džmurová.

Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov a 1 vedúceho pracovníka.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 485,45 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 243,31 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 55,57 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 227,21 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 24,82% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Bardejov
Kellerova 7
085 43 Bardejov
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
preberanie písomností
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 15:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 15:30

Prokurátori

Zoznam prokurátorov, ktorí aktuálne pôsobia na prokuratúre

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Alena Džmurová okresná prokurátorka

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.