Okresná prokuratúra Bardejov Kellerova 7, 085 43 Bardejov

Okresným prokurátorom je JUDr. Alena Džmurová.

Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov, 1 vedúceho pracovníka a 522 právoplatných uznesení.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 457,31 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 623,86.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 243,31 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 55,57 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 227,21 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 24,82% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Bardejov
Kellerova 7
085 43 Bardejov
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
preberanie písomností
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 15:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 15:30

Prokurátori

Zoznam prokurátorov, ktorí aktuálne pôsobia na prokuratúre

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Alena Džmurová okresná prokurátorka

Zoznam právoplatných rozhodnutí (522)

Filtrované podľa § 124 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou, § 209 – Únos, § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti, § 269 – Poškodzovanie spotrebitei’a a § 278 – Nezaplatenie dane a poistného ×

Prokurátor Poradové číslo Právoplatné Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
JUDr. Vladislava Slosarčíková PO/7701/108/10/2014 27.10.2014 Pv 203/14/7701 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Alena Džmurová PO/7701/126/01/2015 16.01.2015 Pv 682/14/7701 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Alena Džmurová PO/7701/58/05/2015 12.05.2015 Pv 716/14/7701 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Alena Džmurová PO/7701/13/02/2016 23.02.2016 Pv 436/15/7701 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Martin Tuleja PO/7701/105/11/2018 15.12.2018 Pv 275/16/7701 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Martin Rodanič PO/7701/69/03/2020 12.03.2020 Pv 785/18/7701 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Martin Rodanič PO/7701/144/04/2021 27.04.2021 Pv 277/19/7701 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.