Mgr. Zuzana Piaterová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Rimavská Sobota.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo MINI One kúpna zmluva 16.09.2020 7.000 EUR 7.000 EUR
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (10)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/771/07/2022 05.08.2022 1 Pv 237/17/6609 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/531/05/2022 24.05.2022 1 Pv 34/22/6609 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/528/05/2022 28.05.2022 1 Pv 57/22/6609 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/474/04/2022 11.05.2022 1 Pv 86/22/6609 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/264/03/2022 15.03.2022 2 Pv 39/22/6609 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/771/07/2022 05.08.2022 1 Pv 237/17/6609 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/531/05/2022 24.05.2022 1 Pv 34/22/6609 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/528/05/2022 28.05.2022 1 Pv 57/22/6609 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/474/04/2022 11.05.2022 1 Pv 86/22/6609 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/264/03/2022 15.03.2022 2 Pv 39/22/6609 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
  • Cenu Devínsky igrid - okrídlený býk udelili v Klenovci štyrom nestorom slovenského filmu · SME
    Pred sedemdesiatimi piatimi rokmi bol v Klenovci nakrútený jeden z prvých hraných filmov slovenskej produkcie Strídža spod Hája. Na jeho tvorbe sa priamo podieľali aj štyria vtedajší obyvatelia obce - Ján Barto, filmový podnikateľ a kameraman, režisér ...
  • Sláva filmových domov býva krátka · SME
    Objavili sa v známych filmoch, dotvárali ich atmosféru, kolorit a dobu. Chvíľu žili naplno. Na pár dní či týždňov ich zaplnili filmové štáby, herci, maskéri a komparzisti. Ako ich sláva nečakane prišla, rovnako rýchlo sa zvykla vytratiť. Na mnohé z nich s

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.