Okresná prokuratúra Rimavská Sobota Jesenského 1, 979 01 Rimavská Sobota

Okresným prokurátorom je JUDr. Slavomír Šamin.

Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 742,0 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 214,13 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 64,63 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 458,57 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 31,13% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Jesenského 1
979 01 Rimavská Sobota
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:00 – 15:00
Utorok: 7:00 – 15:00
Streda: 7:00 – 15:00
Štvrtok: 7:00 – 15:00
Piatok: 7:00 – 15:00

Prokurátori

Zoznam prokurátorov, ktorí aktuálne pôsobia na prokuratúre

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Slavomír Šamin okresný prokurátor
Mgr. Ján Balang námestník okresného prokurátora

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.