Okresná prokuratúra Rimavská Sobota Jesenského 1, 979 01 Rimavská Sobota

Okresným prokurátorom je JUDr. Slavomír Šamin.

Na prokuratúre evidujeme 11 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 973 právoplatných uznesení.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 713,15 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 623,86.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 214,13 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 64,63 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 458,57 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 31,13% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Jesenského 1
979 01 Rimavská Sobota
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Slavomír Šamin okresný prokurátor
Mgr. Ján Balang námestník okresného prokurátora

Zoznam právoplatných rozhodnutí (973)

Filtrované podľa § 148 – Zabitie, § 185 – Nedovolené ozbrojovanie, § 264 – Ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva, § 290 – Porušovanie povinnosti pri hrozivej tiesni a § 363 – Opilstvo ×

Prokurátor Poradové číslo Právoplatné Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
– BB/6609/193/06/2018 18.06.2018 1 Pv 50/18/6609 § 363 – Opilstvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.