JUDr. Slavomír Harakaľ

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Humenné.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpna zmluva 01.01.1998 224000Sk
byt kúpna zmluva 23.12.2003 13567Sk 13567Sk
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 23.12.2003
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 01.01.1998
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 06.06.2014
garáž kúpna zmluva 06.06.2014 3500€
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015 726€
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015 110€
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015 187€
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015 3350€
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015 2900€
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015 7525€
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015 3050€
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.07.2015 2225€
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.07.2015 3000€
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015 3425€
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015 2675€
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.07.2015 2000€
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015 4400€
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015 9825€
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015 8825€
rekreačná chata darovacia zmluva 01.07.2015 60000€
ostatná plocha darovacia zmluva 01.07.2015 0€ 875€
ostatná plocha kúpna zmluva 11.02.2019 3354€ 3354€
ostatná plocha kúpna zmluva 11.02.2019 1292€ 1292€
ostatná plocha kúpna zmluva 11.02.2019 3354€ 3354€
ostatná plocha darovacia zmluva 01.07.2015 0€ 2075€
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 18.05.2018 0€ 3500€
ostatná plocha darovacia zmluva 18.05.2018 0€ 3475€
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 18.05.2018 0€ 3300€
rekreačná chata darovacia zmluva 18.05.2018 0€ 35000€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
vklady v peňažných ústavoch úspory a príjem z predaja nehnuteľnej veci 2003-2020 175000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpna zmluva 01.01.1998 224000Sk
byt kúpna zmluva 23.12.2003 13567Sk 13567Sk
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 23.12.2003
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 01.01.1998
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 06.06.2014
garáž kúpna zmluva 06.06.2014 3500€
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015 726€
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015 110€
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015 187€
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015 3350€
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015 2900€
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015 7525€
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015 3050€
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.07.2015 2225€
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.07.2015 3000€
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015 3425€
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015 2675€
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.07.2015 2000€
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015 4400€
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015 9825€
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015 8825€
rekreačná chata darovacia zmluva 01.07.2015 60000€
ostatná plocha darovacia zmluva 01.07.2015 0€ 875€
ostatná plocha kúpna zmluva 11.02.2019 3354€ 3354€
ostatná plocha kúpna zmluva 11.02.2019 1292€ 1292€
ostatná plocha kúpna zmluva 11.02.2019 3354€ 3354€
ostatná plocha darovacia zmluva 01.07.2015 0€ 2075€
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 18.05.2018 0€ 3500€
ostatná plocha darovacia zmluva 18.05.2018 0€ 3475€
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 18.05.2018 0€ 3300€
rekreačná chata darovacia zmluva 18.05.2018 0€ 35000€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
vklady v peňažných ústavoch úspory a príjem z predaja hnuteľnej veci 2003-2019 95000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 01.01.1998
byt kúpna zmluva 23.12.2003
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 23.12.2003
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 01.01.1998
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 06.06.2014
garáž kúpna zmluva 06.06.2014
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.07.2015
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.07.2015
rekreačná chata darovacia zmluva 01.07.2015
ostatná plocha darovacia zmluva 01.07.2015
ostatná plocha darovacia zmluva 01.07.2015
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 18.05.2018
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 18.05.2018
ostatná plocha darovacia zmluva 18.05.2018
rekreačná chata darovacia zmluva 18.05.2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
vklady v peňažných ústavoch úspory a príjem z predaja hnuteľnej veci 2003-2018 85000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 01.01.1998
byt kúpna zmluva 23.12.2003
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 23.12.2003
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 01.01.1998
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 06.06.2014
garáž kúpna zmluva 06.06.2014
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.07.2015
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.07.2015
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.07.2015
rekreačná chata darovacia zmluva 01.07.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
vklady v peňažných ústavoch úspory a príjem z predaja hnuteľnej veci 2003-2017 75000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 01.01.1998
byt kúpna zmluva 23.12.2003
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 23.12.2003
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 01.01.1998
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 06.06.2014
garáž kúpna zmluva 06.06.2014
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.07.2015
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.07.2015
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.07.2015
rekreačná chata darovacia zmluva 01.07.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
vklady v peňažných ústavoch úspory a príjem z predaja hnuteľnej veci 2003-2016 75000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 01.01.1998
byt kúpna zmluva 23.12.2003
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 23.12.2003
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 01.01.1998
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 06.06.2014
garáž kúpna zmluva 06.06.2014
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.07.2015
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.07.2015
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
ostatné plochy darovacia zmluva 01.07.2015
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 01.07.2015
rekreačná chata darovacia zmluva 01.07.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažných ústavoch úspory a príjem z predaja hnuteľnej veci 2003-2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 01.01.1998
byt kúpna zmluva 23.12.2003
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 23.12.2003
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 01.01.1998
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 06.06.2014
garáž kúpna zmluva 06.06.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažných ústavoch úspory 2003-2014
plachetnica kúpna zmluva 2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 01.01.1998
byt kúpna zmluva 23.12.2003
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 23.12.2003
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 01.01.1998
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažných ústavoch úspory 2003-2013
plachetnica kúpna zmluva 2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 01.01.1998
byt kúpna zmluva 23.12.2003
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 23.12.2003
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 01.01.1998
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažných ústavoch úspory 2003-2011
plachetnica kúpna zmluva 2011
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pohľadávka prijem z podnikania 2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 01.01.1998
byt kúpna zmluva 23.12.2003
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 23.12.2003
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 01.01.1998
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažných ústavoch úspory 2003-2011
plachetnica kúpna zmluva 2011
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pohľadávka prijem z podnikania 2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.