Okresná prokuratúra Humenné Štefánikova 1900/69, 066 04 Humenné

Okresným prokurátorom je JUDr. Viliam Loda.

Na prokuratúre evidujeme 10 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 719,55 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 251,6 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 57,56 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 399,21 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 29,21% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Humenné
Štefánikova 1900/69
066 04 Humenné
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
preberanie písomností
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 15:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 15:30

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Viliam Loda okresný prokurátor
JUDr. Martina Sivčová námestník okresného prokurátora

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.