JUDr. Vladimír Timko

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Poprad.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Prievidza.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Rodinný dom Kúpna zmluva 2009 60000 -
Zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2009 2079 -
Zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2009 646 -
Záhrada Kúpna zmluva 2009 5843 -
Zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2009 1390 -
Orná pôda Kúpna zmluva 25.08.2023 110000 -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Vklady v peňažnom ústave Dar + plat 21.08.2021 61976 -
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Rodinný dom Kúpna zmluva 2009 60 000 60 000
Zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2009 2725 2725
Záhrada Kúpna zmluva 2009 5843 5843
Zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2009 1390 1390
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Vklady v peňažnom ústave Dar + plat 13.09.2017 70 561 70 561
Vklady v peňažnom ústave Dar + plat 21.08.2021 28 930 28 930
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Rodinný dom Kúpna zmluva 2009 60 000 60 000
Zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2009 2725 2725
Záhrada Kúpna zmluva 2009 5843 5843
Zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2009 1390 1390
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Vklady v peňažnom ústave Dar + plat 13.09.2017 70 561 70 561
Vklady v peňažnom ústave Dar + plat 21.08.2021 7 991 7 991
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (11)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/732/06/2023 19.07.2023 1 Pv 214/23/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/665/06/2023 07.07.2023 2 Pv 313/22/3307 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/664/06/2023 07.07.2023 2 Pv 313/22/3307 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1409/11/2021 04.01.2022 1 Pv 294/20/3307 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/136/02/2024 06.03.2024 2 Pv 466/23/7706 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/255/04/2024 (pdf, 122 KB) 21.05.2024 2 Pv 563/23/7706 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/136/02/2024 (pdf, 118 KB) 06.03.2024 2 Pv 466/23/7706 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/732/06/2023 (pdf, 104 KB) 19.07.2023 1 Pv 214/23/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/665/06/2023 (pdf, 111 KB) 07.07.2023 2 Pv 313/22/3307 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/664/06/2023 (pdf, 115 KB) 07.07.2023 2 Pv 313/22/3307 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1409/11/2021 (pdf, 87 KB) 04.01.2022 1 Pv 294/20/3307 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
  • Košický kraj - Spišská Nová Ves · SME
    16. 10. 2009 ... 50 Vladimír Timko, Mgr., 53, stredoškolský učiteľ, Smižany, Za kaštieľom 5/44, Nezávislý kandidát. 51 Michal Urban, 59, regionálny tajomník, ...

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.