Okresná prokuratúra Prievidza M. Mišíka 22, 971 34 Prievidza

Na prokuratúre evidujeme 12 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 828,91 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 249,55 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 48,23 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 962,36 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 48,17% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Prievidza
M. Mišíka 22
971 34 Prievidza
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
preberanie písomností
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00- 15:00
Streda: 7:00 - 15:00
Štvrtok: 7:00 - 15:00
Piatok: 7:00 - 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Tomáš Trela námestník okresného prokurátora
Mgr. Ľubomír Sány okresný prokurátor

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.