JUDr. M Bella Pavel

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Nitra.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nitra
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Stavebné sporenie úspory z platu 2007-2023 15000€ 15000€
Peniaze na bežnom účte úspory z platu 2015-2023 14467€ 14467€
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.