Okresná prokuratúra Nitra Damborského 1, 949 99 Nitra

Okresným prokurátorom je Mgr. Rastislav Brestenský.

Na prokuratúre evidujeme 27 prokurátorov a 3 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 1 039,18 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 274,34 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 45,34 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 1494,43 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 48,15% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Nitra
Damborského 1
949 99 Nitra
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
preberanie písomností
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:30 - 15:00
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 15:00
Štvrtok: 7:30 - 15:00
Piatok: 7:30 - 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
Mgr. Rastislav Brestenský okresný prokurátor
JUDr. Martina Ludvová Jakubíková, PhD. námestník okresného prokurátora - trestný úsek
JUDr. Monika Bálešová námestníčka okresného prokurátora - netrestný úsek

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.