JUDr. Jessy Hassan

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.

Prokurátora evidujeme v pozícii krajský prokurátor na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt zmluva o výstavbe 04.01.2007 109 643,73 EUR
zastavané plochy a nádvoria dedenie 21.09.2004 331,94 EUR - hodnota dedič. podielu
lesný pozemok dedenie 21.09.2004 331,94 EUR - hodnota dedič. podielu
lesný pozemok dedenie 21.09.2004 331,94 EUR - hodnota dedič. podielu
lesný pozemok dedenie 21.09.2004 331,94 EUR - hodnota dedič. podielu
lesný pozemok dedenie 21.09.2004 331,94 EUR - cena úhrnu dedičstva
lesný pozemok pozemkové úpravy 15.12.2014 0,10 EUR
orná pôda pozemkové úpravy 22.04.2015 1 885 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 3,10 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 6,90 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 10,73 EUR
trvalý trávny porast pozemkové úpravy 22.04.2015 18,54 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 82,95 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 46,53 EUR
ostatná plocha pozemkové úpravy 22.04.2015 1,50 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 46,21 EUR
trvalý trávny porast pozemkové úpravy 22.04.2015 0,50 EUR
trvalý trávny porast pozemkové úpravy 22.04.2015 1,49 EUR
zastavaná plocha a nádvorie pozemkové úpravy 22.04.2015 0,07 EUR
trvalý trávny porast pozemkové úpravy 22.04.2015 0,47 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 14,88 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 31,76 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 56,36 EUR
garáž kúpa 07.06.2017 10 500 EUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Subaru Outback kúpa 07.09.2022 21 000 EUR 21 000 EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 08.12.2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt zmluva o výstavbe 04.01.2007 109 643,73 EUR
zastavané plochy a nádvoria dedenie 21.09.2004 331,94 EUR - hodnota dedič. podielu
lesný pozemok dedenie 21.09.2004 331,94 EUR - hodnota dedič. podielu
lesný pozemok dedenie 21.09.2004 331,94 EUR - hodnota dedič. podielu
lesný pozemok dedenie 21.09.2004 331,94 EUR - hodnota dedič. podielu
lesný pozemok dedenie 21.09.2004 331,94 EUR - cena úhrnu dedičstva
lesný pozemok pozemkové úpravy 15.12.2014 0,10 EUR
orná pôda pozemkové úpravy 22.04.2015 1 885 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 3,10 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 6,90 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 10,73 EUR
trvalý trávny porast pozemkové úpravy 22.04.2015 18,54 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 82,95 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 46,53 EUR
ostatná plocha pozemkové úpravy 22.04.2015 1,50 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 46,21 EUR
trvalý trávny porast pozemkové úpravy 22.04.2015 0,50 EUR
trvalý trávny porast pozemkové úpravy 22.04.2015 1,49 EUR
zastavaná plocha a nádvorie pozemkové úpravy 22.04.2015 0,07 EUR
trvalý trávny porast pozemkové úpravy 22.04.2015 0,47 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 14,88 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 31,76 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 56,36 EUR
garáž kúpa 07.06.2017 10 500 EUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV Toyota RAV4 2,0 M/T 4WD kúpa 27.03.2013 27 138 EUR 29 410 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Sporenie k bežnému účtu Tatra banka, a.s. sporenie 31.12.2021 6 721 EUR 6 721 EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 08.12.2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt zmluva o výstavbe 04.01.2007 109 643,73 EUR
zastavané plochy a nádvoria dedenie 21.09.2004 331,94 EUR - hodnota dedič. podielu
lesný pozemok dedenie 21.09.2004 331,94 EUR - hodnota dedič. podielu
lesný pozemok dedenie 21.09.2004 331,94 EUR - hodnota dedič. podielu
lesný pozemok dedenie 21.09.2004 331,94 EUR - hodnota dedič. podielu
lesný pozemok dedenie 21.09.2004 331,94 EUR - cena úhrnu dedičstva
lesný pozemok pozemkové úpravy 15.12.2014 0,10 EUR
orná pôda pozemkové úpravy 22.04.2015 1 885 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 3,10 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 6,90 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 10,73 EUR
trvalý trávny porast pozemkové úpravy 22.04.2015 18,54 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 82,95 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 46,53 EUR
ostatná plocha pozemkové úpravy 22.04.2015 1,50 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 46,21 EUR
trvalý trávny porast pozemkové úpravy 22.04.2015 0,50 EUR
trvalý trávny porast pozemkové úpravy 22.04.2015 1,49 EUR
zastavaná plocha a nádvorie pozemkové úpravy 22.04.2015 0,07 EUR
trvalý trávny porast pozemkové úpravy 22.04.2015 0,47 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 14,88 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 31,76 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 56,36 EUR
garáž kúpa 07.06.2017 10 500 EUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV Toyota RAV4 2,0 M/T 4WD kúpa 27.03.2013 27 138 EUR 29 410 EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 20.02.2013
bezúčelový úver 08.06.2017
hypotekárny úver 08.12.2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt zmluva o výstavbe 04.01.2007 109 643,73 EUR
zastavané plochy a nádvoria dedenie 21.09.2004 331,94 EUR - hodnota dedič. podielu
lesný pozemok dedenie 21.09.2004 331,94 EUR - hodnota dedič. podielu
lesný pozemok dedenie 21.09.2004 331,94 EUR - hodnota dedič. podielu
lesný pozemok dedenie 21.09.2004 331,94 EUR - hodnota dedič. podielu
lesný pozemok dedenie 21.09.2004 331,94 EUR - cena úhrnu dedičstva
lesný pozemok pozemkové úpravy 15.12.2014 0,10 EUR
orná pôda pozemkové úpravy 22.04.2015 1 885 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 3,10 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 6,90 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 10,73 EUR
trvalý trávny porast pozemkové úpravy 22.04.2015 18,54 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 82,95 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 46,53 EUR
ostatná plocha pozemkové úpravy 22.04.2015 1,50 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 46,21 EUR
trvalý trávny porast pozemkové úpravy 22.04.2015 0,50 EUR
trvalý trávny porast pozemkové úpravy 22.04.2015 1,49 EUR
zastavaná plocha a nádvorie pozemkové úpravy 22.04.2015 0,07 EUR
trvalý trávny porast pozemkové úpravy 22.04.2015 0,47 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 14,88 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 31,76 EUR
lesný pozemok pozemkové úpravy 22.04.2015 56,36 EUR
garáž kúpa 07.06.2017 10 500 EUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV Toyota RAV4 2,0 M/T 4WD kúpa 27.03.2013 27 138 EUR 29 410 EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 20.02.2013
bezúčelový úver 08.06.2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt zmluva o výstavbe 04.01.2007
zastavané plochy a nádvoria dedenie 21.09.2004
orná pôda dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
trvalé trávne porasty dedenie 21.09.2004
trvalé trávne porasty dedenie 21.09.2004
zastavané plochy a nádvoria dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
garáž kúpa 07.06.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV Toyota RAV4 2,0 M/T 4WD kúpa 27.03.2013 27.138,-EUR 29.410,-EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 20.02.2013
bezúčelový úver 08.06.2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt zmluva o výstavbe 04.01.2007
zastavané plochy a nádvoria dedenie 21.09.2004
orná pôda dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
trvalé trávne porasty dedenie 21.09.2004
trvalé trávne porasty dedenie 21.09.2004
zastavané plochy a nádvoria dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
garáž kúpa 07.06.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV Toyota RAV4 2,0 M/T 4WD kúpa 27.03.2013 27.138,-EUR 29.410,-EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 20.02.2013
bezúčelový úver 08.06.2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt zmluva o výstavbe 04.01.2007
zastavané plochy a nádvoria dedenie 21.09.2004
orná pôda dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
trvalé trávne porasty dedenie 21.09.2004
trvalé trávne porasty dedenie 21.09.2004
zastavané plochy a nádvoria dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV Toyota RAV4 2,0 M/T 4WD kúpa 27.03.2013 27.138,-EUR 29.410,-EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 20.02.2013
bezúčelový úver 11.02.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt zmluva o výstavbe 04.01.2007
zastavané plochy a nádvoria dedenie 21.09.2004
orná pôda dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
trvalé trávne porasty dedenie 21.09.2004
trvalé trávne porasty dedenie 21.09.2004
zastavané plochy a nádvoria dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV Toyota RAV4 2,0 M/T 4WD kúpa 27.03.2013
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 20.02.2013
bezúčelový úver 11.02.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt zmluva o výstavbe 04.01.2007
zastavané plochy a nádvoria dedenie 21.09.2004
orná pôda dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
trvalé trávne porasty dedenie 21.09.2004
trvalé trávne porasty dedenie 21.09.2004
zastavané plochy a nádvoria dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV Toyota RAV4 2,0 M/T 4WD kúpa 27.03.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt zmluva o výstavbe 04.01.2007
zastavané plochy a nádvoria dedenie 21.09.2004
orná pôda dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
trvalé trávne porasty dedenie 21.09.2004
trvalé trávne porasty dedenie 21.09.2004
zastavané plochy a nádvoria dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV Toyota RAV4 2,0 M/T 4WD kúpa 27.03.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt zmluva o výstavbe 04.01.2007
zastavané plochy a nádvoria dedenie 21.09.2004
orná pôda dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
trvalé trávne porasty dedenie 21.09.2004
trvalé trávne porasty dedenie 21.09.2004
zastavané plochy a nádvoria dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 02.03.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt zmluva o výstavbe 04.01.2007
zastavané plochy a nádvoria dedenie 21.09.2004
orná pôda dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
trvalé trávne porasty dedenie 21.09.2004
trvalé trávne porasty dedenie 21.09.2004
zastavané plochy a nádvoria dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
lesné pozemky dedenie 21.09.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 02.03.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (6)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/235/03/2020 23.03.2020 Kv 99/19/6600 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/10/02/2017 17.03.2017 Kv 23/16/6600 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/8/12/2016 20.12.2016 Kv 4/14/6600 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/3/06/2015 25.05.2015 Kv 34/15/6600 § 187 – Nedovol.výroby a držanie omamných, psychotropných látok, jedov a prekurzorov a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/1/02/2014 04.02.2014 Kv 35/12/6600 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/6/02/2017 20.02.2017 Kv 51/16/6600 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.