Krajská prokuratúra Banská Bystrica Partizánska cesta 1, 975 62 Banská Bystrica

Krajským prokurátorom je JUDr. Jessy Hassan.

Na prokuratúre evidujeme 37 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 75 právoplatných uznesení.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 49,54 odsúdených za rok. Krajský ročný priemer je 39,78.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 112,79 ročne. Krajský ročný priemer je 140,79.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 2,94 ročne. Krajský ročný priemer je 3,21.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 56,14 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 75,94% vecí v danom registri. Krajský ročný priemer je 69,61 (92,67%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Partizánska cesta 1
975 62 Banská Bystrica
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Peter Odaloš námestník krajského prokurátora - trestný úsek
JUDr. Jana Gallová námestník krajského prokurátora - netrestný úsek
JUDr. Jessy Hassan krajský prokurátor

Zoznam právoplatných rozhodnutí (75)

Prokurátor Poradové číslo Právoplatné Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
JUDr. Marek Kostor BB/6600/1/02/2012 14.02.2012 Kv 71/08/6600 § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Marek Kostor BB/6600/3/05/2012 24.04.2012 Kv 40/10/6600 § 355 – Prevádzačstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Marek Kostor BB/6600/2/05/2012 04.05.2012 Kv 45/11/6600 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Radovan Vinc BB/6600/4/05/2012 08.05.2012 Kv 66/11/6600 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Kamil Baran BB/6600/7/01/2013 11.12.2012 Kv 42/08/6600 § 298 – Nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
JUDr. Jana Kopernická, PhD. BB/6600/6/02/2013 22.12.2012 Kv 59/05/6600 § 219 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
JUDr. Radovan Vinc BB/6600/5/01/2013 28.12.2012 Kv 15/12/6600 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
– BB/6600/1/02/2013 19.02.2013 Kv 70/11/6600 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Marek Kostor BB/6600/2/04/2013 26.03.2013 Kv 40/10/6600 § 355 – Prevádzačstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Peter Néč BB/6600/3/04/2013 06.04.2013 Kv 46/07/6600 § 187 – Nedovol.výroby a držanie omamných, psychotropných látok, jedov a prekurzorov a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
JUDr. Marek Kostor BB/6600/4/07/2013 23.07.2013 Kv 38/12/6600 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
JUDr. Radovan Vinc BB/6600/5/09/2013 30.07.2013 Kv 29/13/6600 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Radovan Vinc BB/6600/6/10/2013 18.10.2013 Kv 24/13/6600 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Marek Kostor BB/6600/7/12/2013 11.11.2013 Kv 17/11/6600 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
– BB/6600/8/12/2013 25.11.2013 Kv 55/13/6600 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
JUDr. Jessy Hassan BB/6600/1/02/2014 04.02.2014 Kv 35/12/6600 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Kamil Baran BB/6600/2/03/2014 25.02.2014 Kv 2/12/6600 § 356 – Prevádzačstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Kamil Baran BB/6600/3/06/2014 13.05.2014 Kv 2/12/6600 § 356 – Prevádzačstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Marek Kostor BB/6600/4/06/2014 24.06.2014 Kv 19/12/6600 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Radovan Vinc BB/6600/6/10/2014 08.08.2014 Kv 9/12/6600 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Radovan Vinc BB/6600/10/10/2014 08.08.2014 Kv 9/12/6600 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Radovan Vinc BB/6600/9/10/2014 08.08.2014 Kv 9/12/6600 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Radovan Vinc BB/6600/7/10/2014 08.08.2014 Kv 9/12/6600 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Radovan Vinc BB/6600/5/10/2014 19.08.2014 Kv 9/12/6600 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Radovan Vinc BB/6600/8/10/2014 04.10.2014 Kv 9/12/6600 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Peter Néč BB/6600/12/11/2014 14.10.2014 Kv 83/14/6600 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Rastislav Remeta, PhD. BB/6600/11/12/2014 19.11.2014 Kv 26/14/6600 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Marek Kostor BB/6600/13/12/2014 02.12.2014 Kv 42/13/6600 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Kamil Baran BB/6600/2/04/2015 14.04.2015 Kv 100/14/6600 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Jessy Hassan BB/6600/3/06/2015 25.05.2015 Kv 34/15/6600 § 187 – Nedovol.výroby a držanie omamných, psychotropných látok, jedov a prekurzorov a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Kamil Baran BB/6600/4/08/2015 01.08.2015 Kv 100/14/6600 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Marek Kostor BB/6600/5/07/2015 01.09.2015 Kv 57/13/6600 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Kamil Baran BB/6600/6/09/2015 12.09.2015 Kv 100/14/6600 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Kamil Baran BB/6600/7/11/2015 05.12.2015 Kv 100/14/6600 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Kamil Baran BB/6600/1/01/2016 26.01.2016 Kv 73/15/6600 § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
JUDr. Kamil Baran BB/6600/2/01/2016 16.02.2016 Kv 73/15/6600 § 356 – Prevádzačstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Radovan Vinc BB/6600/3/05/2016 07.06.2016 Kv 76/15/6600 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Marek Kostor BB/6600/4/07/2016 23.07.2016 Kv 19/14/6600 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Marek Kostor BB/6600/6/08/2016 06.09.2016 Kv 22/12/6600 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Kamil Baran BB/6600/5/08/2016 20.09.2016 Kv 25/16/6600 § 187 – Nedovol.výroby a držanie omamných, psychotropných látok, jedov a prekurzorov a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Jessy Hassan BB/6600/8/12/2016 20.12.2016 Kv 4/14/6600 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Rastislav Remeta, PhD. BB/6600/9/12/2016 28.12.2016 Kv 49/16/6600 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Jessy Hassan BB/6600/6/02/2017 20.02.2017 Kv 51/16/6600 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Jessy Hassan BB/6600/10/02/2017 17.03.2017 Kv 23/16/6600 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Kamil Baran BB/6600/36/04/2017 10.05.2017 Kv 55/16/6600 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Peter Néč BB/6600/34/04/2017 19.05.2017 Kv 24/16/6600 § 234 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Kamil Baran BB/6600/37/05/2017 27.05.2017 Kv 55/16/6600 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného § 218 Tr.por.
JUDr. Kamil Baran BB/6600/38/06/2017 27.06.2017 Kv 55/16/6600 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Peter Néč BB/6600/40/07/2017 20.10.2017 Kv 24/15/6600 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Marek Kostor BB/6600/27/02/2018 06.03.2018 Kv 44/17/6600 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Kamil Baran BB/6600/31/04/2018 20.04.2018 Kv 11/17/6600 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Marek Kostor BB/6600/39/05/2018 15.06.2018 Kv 109/14/6600 § 356 – Prevádzačstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Marek Kostor BB/6600/42/06/2018 28.07.2018 Kv 20/16/6600 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Marek Kostor BB/6600/36/02/2019 26.02.2019 Kv 23/19/6600 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Mgr. Dalibor Považan BB/6600/45/03/2019 27.04.2019 2 Kv 23/19/6600 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Marek Kostor BB/6600/57/04/2019 08.05.2019 Kv 14/17/6600 § 179 – Obchodovanie s i’ud’mi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Marek Kostor BB/6600/56/04/2019 14.05.2019 Kv 14/17/6600 § 179 – Obchodovanie s i’ud’mi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Marek Kostor BB/6600/64/05/2019 01.06.2019 Kv 77/18/6600 § 221 – Podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Peter Néč BB/6600/100/01/2020 14.02.2020 Kv 52/17/6600 § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Jessy Hassan BB/6600/235/03/2020 23.03.2020 Kv 99/19/6600 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Marek Kostor BB/6600/400/04/2020 29.04.2020 Kv 28/18/6600 § 221 – Podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Marek Kostor BB/6600/860/08/2020 01.09.2020 Kv 77/18/6600 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Marek Kostor BB/6600/448/05/2021 01.06.2021 Kv 28/18/6600 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Dalibor Považan BB/6600/566/06/2021 28.07.2021 2 Kv 30/19/6600 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Peter Néč BB/6600/904/10/2021 29.10.2021 1 Kv 42/20/6600 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Jakub Mikuda BB/6600/1136/12/2021 06.01.2022 1 Kv 2/21/6600 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Radoslav Mandalík BB/6600/1237/12/2021 08.01.2022 Kv 22/19/6600 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Marek Kostor BB/6600/1218/12/2021 19.01.2022 1 Kv 78/20/6600 § 295 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného § 218 Tr.por.
JUDr. Peter Néč BB/6600/265/02/2022 08.03.2022 1 Kv 23/21/6600 § 147 – Zabitie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Kamil Baran BB/6600/771/07/2022 16.07.2022 Kv 55/16/6600 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Marek Kostor BB/6600/1015/09/2022 20.11.2022 1 Kv 5/22/6600 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Juraj Polakovič BB/6600/257/02/2023 01.03.2023 Kv 21/19/6600 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Juraj Polakovič BB/6600/258/02/2023 03.03.2023 Kv 21/19/6600 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Jakub Mikuda BB/6600/359/03/2023 06.04.2023 1 Kv 54/22/6600 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Mgr. Jakub Mikuda BB/6600/606/05/2023 09.07.2023 1 Kv 55/22/6600 § 124 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.