Krajská prokuratúra Banská Bystrica Partizánska cesta 1, 975 62 Banská Bystrica

Krajským prokurátorom je JUDr. Jessy Hassan.

Na prokuratúre evidujeme 36 prokurátorov a 3 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 49,0 odsúdených za rok. Krajský ročný priemer je 40,05.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 112,79 ročne. Krajský ročný priemer je 140,79.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 2,94 ročne. Krajský ročný priemer je 3,21.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 56,14 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 75,94% vecí v danom registri. Krajský ročný priemer je 69,61 (92,67%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Partizánska cesta 1
975 62 Banská Bystrica
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:00 – 15:00
Utorok: 7:00 – 15:00
Streda: 7:00 – 15:00
Štvrtok: 7:00 – 15:00
Piatok: 7:00 – 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Peter Odaloš námestník krajského prokurátora - trestný úsek
JUDr. Jana Gallová námestník krajského prokurátora - netrestný úsek
JUDr. Jessy Hassan krajský prokurátor

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.