JUDr. Melánia Dornáková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Bratislava V.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Bratislava.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2003-02-26 850.000Sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zluva 2022-10-05 44.000 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory úspory priebežne 35.000 eur 35.000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver 2022-10-20
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava V
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2003-02-26 850.000Sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2022-10-05 44.000 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory priebežne 30.000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver 2022-10-20
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (22)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/1832/11/2023 2023-11-14 3 Pv 133/23/1105 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/1370/08/2023 2023-08-19 3 Pv 352/21/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/1275/07/2023 2023-08-08 1 Pv 85/23/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/973/05/2023 2023-06-09 4 Pv 19/23/1105 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/560/03/2023 2023-04-14 4 Pv 230/21/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/558/03/2023 2023-04-04 4 Pv 31/23/1105 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/495/03/2023 2023-04-05 4 Pv 28/23/1105 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/20/01/2023 2023-01-19 3 Pv 374/22/1105 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/1678/12/2022 2023-01-11 2 Pv 352/21/1105 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/942/07/2022 2022-09-17 3 Pv 26/21/1105 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/2033/12/2023 2024-02-07 3 Pv 366/23/1105 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečné zastavenie trestného stíhania § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/2033/12/2023 (pdf, 119 KB) 2024-02-07 3 Pv 366/23/1105 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečné zastavenie trestného stíhania § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/1832/11/2023 (pdf, 137 KB) 2023-11-14 3 Pv 133/23/1105 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/1370/08/2023 (pdf, 88 KB) 2023-08-19 3 Pv 352/21/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/1275/07/2023 (pdf, 114 KB) 2023-08-08 1 Pv 85/23/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/973/05/2023 (pdf, 121 KB) 2023-06-09 4 Pv 19/23/1105 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/560/03/2023 (pdf, 118 KB) 2023-04-14 4 Pv 230/21/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/558/03/2023 (pdf, 115 KB) 2023-04-04 4 Pv 31/23/1105 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/495/03/2023 (pdf, 92 KB) 2023-04-05 4 Pv 28/23/1105 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/20/01/2023 (pdf, 112 KB) 2023-01-19 3 Pv 374/22/1105 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/1678/12/2022 (pdf, 118 KB) 2023-01-11 2 Pv 352/21/1105 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/942/07/2022 (pdf, 141 KB) 2022-09-17 3 Pv 26/21/1105 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

No relevant news articles found.