JUDr. Alena Barabásová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Svidník.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Svidník
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt č. 69+podiel na pozemku kúpa 2020-11-23 75.500, - eur 75.500, - eur
byt č. 7+podiel na pozemku kúpa 2021-11-03 112.000, - eur 112.000, - eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo SUBARU OUTBACK kúpa 2020-12-22 33.990, - eur
vklad na účte sporenia sporenie 2022-12-31 11.464,71, - eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
obchodný podiel v obchodnej spoločnosti MIKBELSTAV, s.r.o., IČO: 36486604, sídlo: Beloveža 272, 086 14 prevod obchodného podielu 2022-01-27 6.639, - eur 6.639, - eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
splátkový úver na bývanie 2020-10-29
splátkový úver na bývanie 2021-12-01
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Svidník
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt č. 69+podiel na pozemku kúpa 2020-11-23 75.500, - eur 75.500, - eur
byt č. 7+podiel na pozemku kúpa 2021-11-03 112.000, - eur 112.000, - eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo SUBARU OUTBACK kúpa 2020-12-22 33.990, - eur
vklad na účte sporenia sporenie 2021-12-31 12.743,03, - eur
bežný účet príjem z manželovho podnikania, čerpanie úveru 2021-12-31 31.586,13, - eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
splátkový úver na bývanie 2020-10-29
splátkový úver na bývanie 2021-12-01
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Svidník
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt č. 69+podiel na pozemku kúpa 2020-11-23 75.500, - eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo SUBARU OUTBACK kúpa 2020-12-22 33.990, - eur
vklad na účte sporenia sporenie 2020-12-31 36.193,81, - eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
pohľadávka pôžička na zakúpenie nehnuteľnosti pre JUDr. Júlia Benková 2020-11-23 10.000, - eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
splátkový úver na bývanie 2020-10-29
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Svidník
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad na bežnom účte úspory z platu 2019-12-31 51.718,-eur 51.718,-eur
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (12)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/239/12/2020 2021-02-04 Pv 186/20/7712 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/212/11/2020 2020-11-21 Pv 136/20/7712 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/188/10/2020 2020-10-29 Pv 234/20/7712 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/65/03/2020 2020-03-31 Pv 91/19/7712 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/279/12/2019 2020-01-10 Pv 387/19/7712 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/273/12/2019 2020-01-03 Pv 134/18/7712 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/239/12/2020 2021-02-04 Pv 186/20/7712 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/212/11/2020 2020-11-21 Pv 136/20/7712 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/188/10/2020 2020-10-29 Pv 234/20/7712 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/65/03/2020 2020-03-31 Pv 91/19/7712 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/279/12/2019 2020-01-10 Pv 387/19/7712 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/273/12/2019 2020-01-03 Pv 134/18/7712 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

No relevant news articles found.