JUDr. Jaroslav Gregorec

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Rimavská Sobota.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrada kúpna zmluva 15.02.2012 1000 1000
trvalý trávny porast darovacia zmluva 15.06.2020 0 1096,13
trvalý trávny porast darovacia zmluva 15.06.2020 0 1093,87
trvalý trávny porast zámenná zmluva 08.01.2020 0 158,51
trvalý trávny porast zámenná zmluva 08.01.2020 0 540,45
trvalý trávny porast zámenná zmluva 08.01.2020 0 39,90
trvalý trávny porast zámenná zmluva 08.01.2020 0 1295,10
trvalý trávny porast zámenná zmluva 08.01.2020 0 20,88
trvalý trávny porast zámenná zmluva 08.01.2020 0 7,27
trvalý trávny porast zámenná zmluva 08.01.2020 0 584,39
trvalý trávny porast zámenná zmluva 08.01.2020 0 66,77
trvalý trávny porast zámenná zmluva 08.01.2020 0 65,60
trvalý trávny porast zámenná zmluva 08.01.2020 0 3,81
lesný pozemok kúpna zmluva 05.05.2022 2256,29 2256,29
lesný pozemok kúpna zmluva 05.05.2022 253,07 253,07
lesný pozemok kúpna zmluva 02.05.2019 0,31 0,31
lesný pozemok kúpna zmluva 02.05.2019 0,17 0,17
lesný pozemok kúpna zmluva 02.05.2019 21,76 21,76
lesný pozemok kúpna zmluva 02.05.2019 10,97 10,97
lesný pozemok kúpna zmluva 02.05.2019 16,59 16,59
lesný pozemok kúpna zmluva 02.05.2019 0,17 0,17
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (7)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1101/09/2023 25.09.2023 2 Pv 170/23/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/833/07/2023 21.07.2023 1 Pv 374/22/6609 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/531/04/2023 12.05.2023 1 Pv 53/23/6609 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/473/04/2023 03.05.2023 1 Pv 338/22/6609 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/359/03/2023 30.03.2023 1 Pv 211/22/6609 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/211/02/2023 17.02.2023 1 Pv 443/22/6609 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/107/01/2024 07.02.2024 2 Pv 429/22/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.