Mgr. Ing. Martin Hodál

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Nitra.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavaná plocha a nádvorie darom 2016 - 236350,-€
záhrada, orná pôda, zastavaná plocha a nádvorie, vinica kúpou 2016 300000,-€ -
rodinný dom darom 2016 - 10000€
orná pôda darom 18.10.2017 - 0,50€/m2
orná pôda darom 18.10.2017 - 0,50€/m2
orná pôda, ostatná plocha darom 18.10.2017 - 0,50€/m2
ostatná plocha darom 18.10.2017 - 0,50€/m2
orná pôda darom 18.10.2017 - 0,50€/m2
orná pôda darom 18.10.2017 - 0,50€/m2
orná pôda darom 18.10.2017 - 0,50€/m2
trvalý trávny porast, orná pôda darom 18.10.2017 - 0,50€/m2
byt, spoločné priestory a pozemky kúpou 2021 185.000€ -
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Účet v banke darom od rodiny, mzda 2012 až súčasnosť 57000€ 57000€
Motorové vozidlo kúpou 14.08.2020 13200€ 12600€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Pohľadávka voči bratom Vyporiadanie majetku po zosnulom otcovi ešte za jeho života Bez dátumu 60.000€ 60.000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver 2021
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (18)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/150/11/2023 24.11.2023 1 Pv 465/23/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/109/06/2023 24.06.2023 3 Pv 463/21/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/82/04/2023 09.05.2023 3 Pv 634/22/4403 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/81/04/2023 21.04.2023 3 Pv 136/23/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/67/03/2023 31.03.2023 3 Pv 73/22/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/66/03/2023 31.03.2023 2 Pv 83/22/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/44/02/2023 21.02.2023 3 Pv 592/21/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/178/12/2022 17.12.2022 2 Pv 491/21/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/58/02/2024 09.03.2024 1 Pv 23/20/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/58/02/2024 09.03.2024 1 Pv 23/20/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/150/11/2023 24.11.2023 1 Pv 465/23/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/109/06/2023 24.06.2023 3 Pv 463/21/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/82/04/2023 09.05.2023 3 Pv 634/22/4403 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/81/04/2023 21.04.2023 3 Pv 136/23/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/67/03/2023 31.03.2023 3 Pv 73/22/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/66/03/2023 31.03.2023 2 Pv 83/22/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/44/02/2023 21.02.2023 3 Pv 592/21/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/178/12/2022 17.12.2022 2 Pv 491/21/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.