Mgr. Michal Kovarčík

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava V.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava V
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt rozhodnutie o kolaudácii 27.02.2001 30 000
pozemok, zastavané plochy a nádvoria V-1642/00 14.11.2000 2000
rodinný dom kúpna zmluva 18.04.2021 9000
garáž kúpna zmluva 18.04.2021
pozemok, záhrada kúpna zmluva 18.04.2021
pozemok, zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 14.11.2000
pozemok, zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 18.04.2021
pozemok, orná pôda kúpna zmluva 08.03.2021 288
pozemok, zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 21.08.2017 500
rekreačná chata dohoda o vyporiadaní BSM 30.07.2018 110 000
pozemok, orná pôda dedičstvo 25.08.2023 0 1783
pozemok, orná pôda dedičstvo 25.08.2023 0 584
pozemok, orná pôda dedičstvo 25.08.2023 0 461
pozemok, orná pôda dedičstvo 25.08.2023 0 4445
pozemok, orná pôda dedičstvo 25.08.2023 0 10664
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory na účte úspory a predaj bytu 15.11.2023 56761,63 56761,63
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
VÚB hypotéka 26.09.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava V
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt rozhodnutie o kolaudácii 27.02.2001 30 000
pozemok, zastavané plochy a nádvoria V-1642/00 14.11.2000 2000
byt darovacia zmluva 25.10.2016 50000
rodinný dom kúpna zmluva 18.04.2021 9000
garáž kúpna zmluva 18.04.2021
pozemok, záhrada kúpna zmluva 18.04.2021
pozemok, zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 14.11.2000
pozemok, zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 18.04.2021
pozemok, orná pôda kúpna zmluva 08.03.2021 288
pozemok, zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 21.08.2017 500
rekreačná chata dohoda o vyporiadaní BSM 30.07.2018 110 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
VÚB hypotéka 26.09.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (19)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/1505/09/2023 28.09.2023 4 Pv 364/18/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/1050/06/2023 07.07.2023 3 Pv 137/21/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/929/05/2023 01.06.2023 4 Pv 323/22/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/273/02/2023 07.03.2023 2 Pv 376/20/1105 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/221/02/2023 14.02.2023 1 Pv 174/21/1105 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/1141/09/2022 29.09.2022 2 Pv 32/21/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/1504/09/2023 28.09.2023 3 Pv 160/19/1105 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/643/04/2024 18.05.2024 3 Pv 131/22/1105 § 369 – Rozširovanie detskej pornografie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/559/04/2024 23.04.2024 2 Pv 97/21/1105 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/643/04/2024 (pdf, 137 KB) 18.05.2024 3 Pv 131/22/1105 § 369 – Rozširovanie detskej pornografie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/559/04/2024 (pdf, 111 KB) 23.04.2024 2 Pv 97/21/1105 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/1504/09/2023 (pdf, 105 KB) 28.09.2023 3 Pv 160/19/1105 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/1505/09/2023 (pdf, 110 KB) 28.09.2023 4 Pv 364/18/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/1050/06/2023 (pdf, 105 KB) 07.07.2023 3 Pv 137/21/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/929/05/2023 (pdf, 91 KB) 01.06.2023 4 Pv 323/22/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/273/02/2023 (pdf, 117 KB) 07.03.2023 2 Pv 376/20/1105 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/221/02/2023 (pdf, 116 KB) 14.02.2023 1 Pv 174/21/1105 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/1141/09/2022 (pdf, 93 KB) 29.09.2022 2 Pv 32/21/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/591/04/2024 (pdf, 128 KB) 11.06.2024 2 Pv 260/23/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
 • Hantuchová je v Pohári federácie neistá · SME
  Aj proti outsiderovi Luxembursku chce mať kapitán Miloslav Mečíř v tenisovom Davis Cupe najsilnejšiu zostavu s Dominikom Hrbatým
 • Husárová si pamätá na prvý aj posledný zápas · SME
  Bratislavská rodáčka JANETTE HUSÁROVÁ (4. 6. 1974) je v aktuálnej reprezentácii Slovenska v Pohári federácie jedinou tenistkou, ktorá si pamätá začiatky nášho tímu v súťaži pred ôsmimi rokmi. V premiérovom zápase s Litvou (3:0) v rakúskom Bad Waltersdorfe
 • Už máme víťazku v Pohári federácie – Zrubákovú · SME
  Hoci sa Slovensko v Pohári federácie dostalo najďalej do semifinále (1999, tohto roku hrá finálový turnaj), jednu víťazku v súťaži už má. Bratislavčanka Radka Zrubáková hrala v reprezentácii Československa, ktorá v roku 1988 vybojovala trofej.
 • Náš utorkový pomer setov - 3:12 · SME
  Len tri sety z pätnástich si pripísali v utorok na tabuľu v Aréne Roda Lavera slovenskí tenisti. Dva vybojovala Cervanová, jeden Beck. Zväčša sa zápasy odvíjali rýchlo a piati naši sa ponáhľali na dopingovú kontrolu, ktorá čaká na každého, kto sa lúči ...
 • Kondičný tréner Kovarčík - stálica v našom tíme · SME
  Od vstupu Slovenska do Pohára federácie tenisových tímov žien v roku 1994 sa v našej zostave vystriedalo deväť hráčok, päť kapitánov a ďalší členovia realizačného tímu, ale jeden človek na svojom poste zostal. Kondičný tréner MICHAL KOVARČÍK bol pri ...
 • Tenistky Slávie Právnik s premiérovým triumfom · SME
  BRATISLAVA (SME - JÁN MIKULA) - Vynikajúci úspech dosiahli v Európskom pohári majstrov v portugalskom Estorile tenistky Slávie Právnik Bratislava v zložení Katarína Studeníková, Radka Zrubáková, Lenka Zacharová, Andrea Masaryková, Nora Kovarčíková a ...
 • Malikov tím nepozná prehru · SME
  Odkedy vlani prevzal fedcupovú reprezentáciu Slovenska tím okolo kapitána Tomáša Malika, naše reprezentantky v súťaži nepoznajú prehru. Vlani po víťazstvách nad Švajčiarskom 3:2, Francúzskom 4:1, Talianskom 3:1 a vo finále v Maspalomas nad domácim Španiel
 • Z celebrít prišli hrať právnici a bankári · SME
  Celebrity spoločenského života mali hrať na prvom ročníku tenisového turnaja Holiday Inn Cup. Na turnaji, ktorý trval do ôsmej ráno do popoludnia, sa však zúčastnili väčšinou právnici, bankári a úspešní biznismeni, nechýbali tenisové hviezdy ako Radka ...

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.