JUDr. Jozef Hausleitner

Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Prokurátora evidujeme v pozícii vedúci oddelenia právneho styku s cudzinou a extradícií na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom-zast. plocha výstavba 20.06.2010 140.000 Eur 140.000 Eur
garáž-zast. plocha výstavba 20.06.2010 10.000 Eur 10.000 Eur
dvor-ostatné plochy kúpa 09.09.2008 3.320 Eur 3.320 Eur
rodinný dom s pozemkom kúpa 03.06.2019 690.000 PLN 690.000 PLN
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z platu 31.12.2023 129.303,05 Eur 129.313,05 Eur
peniaze úspory z platu 31.12.2023 120.326,86 PLN 120.326,86 PLN
osobné auto kúpa 08.12.2009 10.450 Eur 10.450 Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
rodinný dom-zast. plocha výstavba 20.06.2010 140.000 Eur
garáž-zast. plocha výstavba 20.06.2010 10.000 Eur
dvor-ostatné plochy kúpa 09.09.2008 3.320 Eur
rodinný dom s pozemkom kúpa 03.06.2019 690.000 PLN
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu 31.12.2022 88.956,25 Eur
peniaze úspory z platu 31.12.2022 94.137,82 PLN
osobné auto kúpa 08.12.2009 10.450 Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
rodinný dom-zast. plocha výstavba 20.06.2010 140.000 Eur
garáž-zast. plocha výstavba 20.06.2010 10.000 Eur
dvor-ostatné plochy kúpa 09.09.2008 3.320 Eur
rodinný dom s pozemkom kúpa 03.06.2019 690.000 PLN
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu 31.12.2021 65.946,30 Eur
peniaze úspory z platu 31.12.2021 76.840,09 PLN
osobné auto kúpa 08.12.2009 10.450 Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
rodinný dom-zast. plocha výstavba 20.06.2010 140.000,00 EUR
garáž-zast. plocha výstavba 20.06.2010 10.000,00 EUR
dvor-ostatné plochy kúpa 09.09.2008 3.320,00 EUR
rodinný dom s pozemkom kúpa 03.06.2019 690.000,00 PLN
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu 31.12.2020 33.369,65 EUR
peniaze úspory z platu 31.12.2020 55.232,18 PLN
osobné auto kúpa 08.12.2009 10.450 EUR
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
rodinný dom, plot-zast. plocha výstavba 20.06.2010 140.000,00 EUR
garáž-zast. plocha výstavba 20.06.2010 10.000,00 EUR
dvor-ostatné plochy kúpa 09.09.2008 3.320,00 EUR
rodinný dom s pozemkom kúpa 03.06.2019 690.000,00 PLN
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu 31.12.2019 13.366,39 EUR
peniaze úspory z platu 31.12.2019 11.134,74 PLN
osobné auto kúpa 08.12.2009 10.450 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dlh - pôžička 09.05.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom-zastavaná plocha výstavba 20.06.2010
garáž-zastavaná plocha výstavba 20.06.2010
dvor-ostatné plochy kúpa 09.09.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu 31.12.2018 102.196,10 EUR
peniaze úspory z platu 31.12.2018 112.910,00 PLN
osobné auto kúpa 08.12.2009 10.450 EUR
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom-zastavaná plocha výstavba 20.06.2010
garáž-zastavaná plocha výstavba 20.06.2010
dvor, plot-ostatné plochy kúpa 09.09.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu 31.12.2017 83.509,00 EUR
peniaze úspory z platu 31.12.2017 83.725,94 PLN
osobné auto kúpa 08.12.2009 10.450 EUR
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom-zastavaná plocha výstavba 20.06.2010
garáž-zastavaná plocha výstavba 20.06.2010
dvor, plot-ostatné plochy kúpa 09.09.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu 31.12.2016 57.258,81 EUR
peniaze úspory z platu 31.12.2016 69.577,08 PLN
osobné auto kúpa 08.12.2009 10.450 EUR
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom-zastavaná plocha výstavba 20.06.2010
garáž-zastavaná plocha výstavba 20.06.2010
dvor-ostatné plochy kúpa 09.09.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom-zastavaná plocha výstavba 20.06.2010
garáž-zastavaná plocha výstavba 20.06.2010
dvor, plot-ostatné plochy kúpa 09.09.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné auto kúpa 08.12.2009
peniaze úspory z platu 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom-zastavaná plocha výstavba 20.06.2010
garáž-zastavaná plocha výstavba 20.06.2010
dvor, plot-ostatné plochy kúpa 09.09.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné auto kúpa 08.12.2009
peniaze úspory z platu 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom-zastavaná plocha výstavba 20.06.2010
garáž-zastavaná plocha výstavba 20.06.2010
dvor, plot-ostatné plochy kúpa 09.09.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné auto kúpa 08.12.2009
peniaze úspory z platu 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom-zastavaná plocha výstavba 20.06.2010
garáž-zastavaná plocha výstavba 20.06.2010
dvor, plot-ostatné plochy kúpa 09.09.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné auto kúpa 08.12.2009
peniaze úspory z platu 31.12.2011
peniaze úspory z platu 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.