Mgr. Daniel Paľa

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Skalica.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Skalica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
dvojizbový byt kúpna zmluva 22.08.2019 43.000,- €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Volkswagen Passat kúpna zmluva 31.05.2017 10.000,- € 10.000,- €
osobné motorové vozidlo Volkswagen Passat kúpna zmluva 22.03.2023 15.000,- € 15.000,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Peňažné prostriedky na bežnom účte, sporiacom účte a investičné sporenie vo VÚB, a.s. úspory z platu a dar 2010 - 2023 21.750,- € 21.750,- €
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Skalica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
dvojizbový byt kúpna zmluva 22.08.2019 43.000,- €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Volkswagen Passat kúpna zmluva 31.05.2017 10.000,- € 10.000,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Peňažné prostriedky na bežnom účte, sporiacom účte a investičné sporenie vo VÚB, a.s. úspory z platu a dar 2010 - 2022 16.297,20 € 16.297,20 €
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (6)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/136/03/2024 04.04.2024 Pv 34/22/2206 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/641/11/2022 24.12.2022 Pv 34/22/2206 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečné zastavenie trestného stíhania § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/643/12/2023 05.01.2024 Pv 308/22/2206 § 369 – Rozširovanie detskej pornografie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/136/03/2024 (pdf, 106 KB) 04.04.2024 Pv 34/22/2206 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/643/12/2023 (pdf, 120 KB) 05.01.2024 Pv 308/22/2206 § 369 – Rozširovanie detskej pornografie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Skalica TT/2206/641/11/2022 (pdf, 129 KB) 24.12.2022 Pv 34/22/2206 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečné zastavenie trestného stíhania § 216 (§ 307) Tr.por.
  • Plávanie v Nižnej sa nachádza v slepej uličke · SME
    Plavecký oddiel v Nižnej bol založený v roku 1989 a medzi jeho zakladateľov patrili Jozef Žuffa a Milan Kajan. Predsedom sa stal Jozef Žuffa, ktorý dokázal svojou „buldočou“ povahou vniesť nadšenie a vôľu dosahovať dobré výsledky nielen na okresnej, či kr

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.