JUDr. Monika Pindiaková

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Ružomberok.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom Darovacia zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena V-268/2005 08.06.2005 - 25.783,30,-Eur
zastavaná plocha a nádvorie Darovacia zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena V-268/2005 08.06.2005 - 2.941,52,-Eur
záhrada Darovacia zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena V-268/2005 08.06.2005 - 67,05,-Eur
zastavaná plocha a nádvorie Darovacia zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena V-268/2005 08.06.2005 - 172,64,-Eur
rodinný dom výstavba (svojpomocne) 23.11.2009 - 76.504,26,-Eur
trvalý trávny porast kúpna zmluva V-162/2006 28.02.2006 3.319,39,-Eur, cena platí spolu aj pre parc.č. 290/13 a č. 290/14 -
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva V-162/2006 28.02.2006 cena viď ako pri parc.290/12 ( vrátane) -
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva V-162/2006 28.02.2006 cena viď ako pri parc.č. 290/12 ( vrátane) -
trvalý trávny porast kúpna zmluva V-1626/2011 21.12.2011 8.106,-Eur -
orná pôda darovacia zmluva V-1064/2020 20.07.2020 - 2,36,-Eur
orná pôda darovacia zmluva V-1064/2020 20.07.2020 - 4,22,-Eur
orná pôda darovacia zmluva V-1064/2020 20.07.2020 - 31,35,-Eur
orná pôda kúpna zmluva V-804/2018 29.06.2018 1.010,10-Eur -
orná pôda kúpna zmluva V-1100/2019 08.08.2019 196,54,-Eur -
trvalý trávny porast Kúpna zmluva V-2304/2017 a Kúpna zmluva V-1100/2019, Zmluva o usporiadaní vlastníckych vzťahov V-2236/2019 19.12.2017 15.451,-Eur platí aj pre parc. 290/74 ( vrátane) -
trvalý trávny porast Kúpna zmluva V-2304/2017, kúpna zmluva V-1100/2019, Zmluva o usporiadaní vlastníckych vzťahov V-2236/2019 19.12.2017 cena ako pri parc. 290/73 ( vrátane) -
trvalý trávny porast Darovacia zmluva V-1064/2020 20.07.2020 - 2,17,-Eur
trvalý trávny porast Darovacia zmluva V-1064/2020 20.07.2020 - 0,25,-Eur
trvalý trávny porast Darovacia zmluva V-1064/2020 20.07.2020 - 2,18,-Eur
podiel na spoločnej urbárskej nehnuteľnosti Kúpna zmluva V-1577/2012 02.11.2012 1,-Eur za celý podiel -
orná pôda Darovacia zmluva V-1064/2020 20.07.2020 - 16,23,-Eur
orná pôda Kúpna zmluva V-2304/2017 19.12.2017 33,32,-Eur -
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 23.08.2023 33.000,-Eur -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účte úspory z platu 31.12.2023 9.200,08,-Eur -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
štvorkolka 06.11.2019 6.107,-Eur
PRÍVES NÁKLADNÝ 24.02.2020 342,-Eur
peniaze na účte 31.12.2023 3.886,84,-Eur
zmiešaný fond 31.12.2023 573,54,-Eur
dynamický fond 31.12.2023 2.615,31,-Eur
iniciačné jednotky 31.12.2023 190,90,-Eur
TAM-Americký akciový fond 31.12.2023 3.096,91,-Eur
TAM-Globálny akciový fond 31.12.2023 1515,64,-Eur
TAM-Premium Harmonic 31.12.2023 625,97,-Eur
CEE akciový fond 31.12.2023 123,26,-Eur
CEE dlhopisový fond 31.12.2023 124,18,-Eur
dlhopisový fond 31.12.2023 156,83,-Eur
Fond Selection Opportunity 31.12.2023 103,74,-Eur
zahraničný fond 31.12.2023 153,83,-Eur
pohľadávka 22.07.2022 595,27,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 24.10.2011
hypotekárny úver 26.01.2016
nájom bytu 01.09.2023
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom Darovacia zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena V-268/2005 08.06.2005 - 25.783,30,-Eur
zastavaná plocha a nádvorie Darovacia zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena V-268/2005 08.06.2005 - 2.941,52,-Eur
záhrada Darovacia zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena V-268/2005 08.06.2005 - 67,05,-Eur
zastavaná plocha a nádvorie Darovacia zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena V-268/2005 08.06.2005 - 172,64,-Eur
rodinný dom výstavba (svojpomocne) 23.11.2009 - 76.504,26,-Eur
trvalý trávny porast kúpna zmluva V-162/2006 28.02.2006 3.319,39,-Eur, cena platí spolu aj pre parc.č. 290/13 a č. 290/14 -
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva V-162/2006 28.02.2006 cena viď ako pri parc.290/12 ( vrátane) -
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva V-162/2006 28.02.2006 cena viď ako pri parc.č. 290/12 ( vrátane) -
trvalý trávny porast kúpna zmluva V-1626/2011 21.12.2011 8.106,-Eur -
orná pôda darovacia zmluva V-1064/2020 20.07.2020 - 2,36,-Eur
orná pôda darovacia zmluva V-1064/2020 20.07.2020 - 4,22,-Eur
orná pôda darovacia zmluva V-1064/2020 20.07.2020 - 31,35,-Eur
orná pôda kúpna zmluva V-804/2018 29.06.2018 1.010,10-Eur -
orná pôda kúpna zmluva V-1100/2019 08.08.2019 196,54,-Eur -
trvalý trávny porast Kúpna zmluva V-2304/2017 a Kúpna zmluva V-1100/2019, Zmluva o usporiadaní vlastníckych vzťahov V-2236/2019 19.12.2017 15.451,-Eur platí aj pre parc. 290/74 ( vrátane) -
trvalý trávny porast Kúpna zmluva V-2304/2017, kúpna zmluva V-1100/2019, Zmluva o usporiadaní vlastníckych vzťahov V-2236/2019 19.12.2017 cena ako pri parc. 290/73 ( vrátane) -
trvalý trávny porast Darovacia zmluva V-1064/2020 20.07.2020 - 2,17,-Eur
trvalý trávny porast Darovacia zmluva V-1064/2020 20.07.2020 - 0,25,-Eur
trvalý trávny porast Darovacia zmluva V-1064/2020 20.07.2020 - 2,18,-Eur
podiel na spoločnej urbárskej nehnuteľnosti Kúpna zmluva V-1577/2012 02.11.2012 1,-Eur za celý podiel -
orná pôda Darovacia zmluva V-1064/2020 20.07.2020 - 16,23,-Eur
orná pôda Kúpna zmluva V-2304/2017 19.12.2017 33,32,-Eur -
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo úspory z platu 22.03.2016 14.850,-Eur -
finančné prostriedky v hotovosti úspory z príjmu 31.12.2022 13.000,-Eur -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
štvorkolka 06.11.2019 6.107,-Eur
PRÍVES NÁKLADNÝ 24.02.2020 342,-Eur
peniaze na účte 31.12.2022 4.730,91,-Eur
peniaze na účte 31.12.2022 3.052,14,-Eur
zmiešaný fond 22.12.2008 428,19,-Eur
dynamický fond 22.12.2008 2.418,34,-Eur
iniciačné jednotky 22.12.2008 185,01,-Eur
TAM-Americký akciový fond 01.06.2006 2.841,90,-Eur
TAM-Globálny akciový fond 01.06.2006 1.333,76,-Eur
TAM-Premium Harmonic 01.06.2006 568,60,-Eur
CEE akciový fond 26.07.2012 104,55,-Eur
CEE dlhopisový fond 26.07.2012 111,60,-Eur
dlhopisový fond 26.07.2012 153,73,-Eur
Fond Selection Opportunity 26.07.2012 97,43,-Eur
zahraničný fond 26.07.2012 140,82,-Eur
pohľadávka 22.07.2022 595,27,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 24.10.2011
hypotekárny úver 26.01.2016
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (8)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/889/12/2022 10.01.2023 Pv 287/21/5508 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/861/12/2022 05.01.2023 Pv 453/22/5508 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/850/12/2022 16.12.2022 Pv 215/22/5508 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/278/04/2024 11.04.2024 Pv 47/24/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/278/04/2024 (pdf, 101 KB) 11.04.2024 Pv 47/24/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/889/12/2022 (pdf, 99 KB) 10.01.2023 Pv 287/21/5508 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/861/12/2022 (pdf, 109 KB) 05.01.2023 Pv 453/22/5508 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/850/12/2022 (pdf, 151 KB) 16.12.2022 Pv 215/22/5508 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.