Okresná prokuratúra Ružomberok Dončova 8, 034 53 Ružomberok

Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 346,09 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 231,08 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 29,57 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 328,93 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 36,8% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Ružomberok
Dončova 8
034 53 Ružomberok
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
preberanie písomností
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 15:00
Štvrtok: 7:00 - 15:00
Piatok: 7:00 - 15:00

Prokurátori

Zoznam prokurátorov, ktorí aktuálne pôsobia na prokuratúre

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Elena Makovická námestníčka okresného prokurátora
JUDr. Štefan Tomaško okresný prokurátor

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.