Mgr. Sabína Šáteková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Bratislava III.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt 2i, 58 m2 Kúpna zmluva V-25151/2018 2018-08-19 LV 2858 + LV 6363 - 84.500
Pozemok Kúpna zmluva V-25151/2018 2018-08-19 LV 2858 + LV 6363
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Osobný automobil Kúpna zmluva 2020-07-18 23.990,-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
NN DSS Starobné dôchodkové sporenie . 2013-03-01 . 18.798,94
Across . 2022-11-20 . 2.279,23
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Podielový fond UNIQUA EUR Konto 2013-09-09 869,65
Podielový fond UNIQUA EUR Konto 2014-01-09 164,47
NN Tatry Sympatia DDS Doplnkové dôchodkové sporenie 2016-12-09 721,90
VÚB bežný účet 2017-03-10 812,37
VÚB sporiaci účet 2017-03-10 1.207,25
NN Profi Invest (investičné životné poistenie) 2014-08-11 4.049,37
NN Smart Extra (investičné životné poistenie) 2013-08-27 5.853,31
VÚB sporiaci účet 2020-02-12 8.638,67
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver VÚB Flexihypotéka so ŠPM - hlavný úver 2017-05-31
Hypotekárny úver VÚB Flexihypotéka so ŠPM doplnkový úver 2017-05-31
ČSOB Leasing 2020-07-18
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt 2i, 58 m2 Kúpna zmluva V-25151/2018 2018-08-19 LV 2858 + LV 6363 - 84.500
Pozemok Kúpna zmluva V-25151/2018 2018-08-19 LV 2858 + LV 6363
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Osobný automobil Kúpna zmluva 2020-07-18 23.990,-
Svadobné dary darovanie 2022-08-27 8.995,-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
NN DSS Starobné dôchodkové sporenie 2013-03-01 12.506,25
Across 2022-11-20 1.946,76
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Podielový fond UNIQUA EUR Konto 2013-09-09 1.391,81
Podielový fond UNIQUA EUR Konto 2014-01-09 162,06
NN Tatry Sympatia DDS Doplnkové dôchodkové sporenie 2016-12-09 620,08
VÚB bežný účet 2017-03-10 1.016,99
VÚB sporiaci účet 2017-03-10 2.961,38
NN Profi Invest (investičné životné poistenie) 2014-08-11 3.320,14
NN Smart Extra (investičné životné poistenie) 2013-08-27 4.598,13
VÚB sporiaci účet 2020-02-12 3.185,46
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver VÚB Flexihypotéka so ŠPM - hlavný úver 2017-05-31
Hypotekárny úver VÚB Flexihypotéka so ŠPM doplnkový úver 2017-05-31
ČSOB Leasing 2020-07-18
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (6)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/452/07/2023 2023-08-12 4 Pv 223/21/1103 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/66/01/2023 2023-02-16 2 Pv 87/22/1103 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/876/11/2022 2022-12-09 1 Pv 319/22/1103 § 284 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/452/07/2023 (pdf, 87 KB) 2023-08-12 4 Pv 223/21/1103 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/66/01/2023 (pdf, 117 KB) 2023-02-16 2 Pv 87/22/1103 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/876/11/2022 (pdf, 119 KB) 2022-12-09 1 Pv 319/22/1103 § 284 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

No relevant news articles found.