Okresná prokuratúra Bratislava III Vajnorská 47, 832 77 Bratislava 3

At the prosecutor's office we register 21 prosecutors, 4 leading employees, and 1924 decrees.

We register 861.23 convited people per year on avarage. District yearly average is 623.86.

Average incoming cases for prosecutor is 296.4 yearly. District yearly average is 258.26.

Average amount of filed prosecutions is 42.71 yearly. District yearly average is 49.85.

Average amount of rest cases from previous period is 1345.57 yearly, which is 38.59% of all cases in the registry. District yearly average is 622.95 (37.08%).

Aggregation is perfomed only on the data from the ‘V’ register

Contant

Phone Number:
El. Registry:

Address

Okresná prokuratúra Bratislava III
Vajnorská 47
832 77 Bratislava 3
Slovak Republic

Registry

Phone Number
Note
Na základe rozhodnutia krajského prokurátora v Bratislave pre prijímanie podaní, ktoré sú urobené ústne do zápisnice na Krajskej prokuratúre Bratislava a okresných prokuratúrach v obvode jej pôsobnosti sa v rámci úradných hodín vymedzuje konkrétny čas od 09:00 h do 11:00 h.
Business Hours
Monday: 8:00 – 15:00
Tuesday: 8:00 – 15:00
Wednesday: 8:00 – 15:00
Thursday: 8:00 – 15:00
Friday: 8:00 – 15:00

Leading Employees

List of leading employees we currently register at the attorney general's office

Name Position
JUDr. Adriana Jesztrebiová okresná prokurátorka
JUDr. Ján Tichý námestník okresnej prokurátorky
JUDr. Peter Hatala námestník okresnej prokurátorky
Mgr. Eva Brezovanová vedúca správy registratúry

List of Decrees (1924)

Prosecutor Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutors' office and therefore not all the results might be relevant.