JUDr. Zoltán Valentovič, PhD.

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava IV.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt dar 2015 - -
zastavané plochy a nádvoria dar 2015 - -
rodinný dom dar 2015 - -
zastavané plochy a nádvoria dar 2015 - -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
bežný účet príjem, úspory priebežne 5000 5000
sporenie úspory priebežne 1500 1500
sporenie úspory priebežne 1250 1250
sporenie úspory priebežne 1010 1010
príjem zo zmluvy záväzkový vzťah - - -
sporenie úspory priebežne 3800 3800
sporenie úspory priebežne 1680 1680
sporenie príjem, úspory priebežne 15000 15000
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt dar 2015 - -
Zastavané plochy a nádvoria dar 2015 - -
Zastavané plochy a nádvoria dar 2015 - -
Rodinný dom dar 2015 - -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
bežný účet príjem, úspory priebežne 1300 1300
bežný účet príjem, úspory priebežne 1200 1200
sporenie úspory priebežne 770 770
sporenie úspory priebežne 1050 1050
príjem zo zmluvy záväzkový vzťah - -
sporenie úspory priebežne - -
sporenie úspory priebežne 2800
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (6)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/276/06/2023 29.06.2023 2 Pv 11/21/1104 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/117/03/2023 29.03.2023 2 Pv 8/23/1104 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/162/03/2024 27.03.2024 2 Pv 239/23/1104 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/162/03/2024 (pdf, 93 KB) 27.03.2024 2 Pv 239/23/1104 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/276/06/2023 (pdf, 90 KB) 29.06.2023 2 Pv 11/21/1104 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/117/03/2023 (pdf, 92 KB) 29.03.2023 2 Pv 8/23/1104 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.