JUDr. Kristína Balúchová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Bratislava IV.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda kúpa, výstavba 2018-11-27 213000 0
zastavaná plocha a nádvorie kúpa, výstavba 2018-11-27 213000 0
rodinný dom kúpa, výstavba 2018-11-27 213000 0
ostatná plocha kúpa 2019-03-20 300 0
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie rodinného domu kúpa 2018/2019/2022 19000 0
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
starobné dôchodkové sporenie úspory 2016 - súčasnosť 6890,46 0
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver 2018-10-01
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (6)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/331/07/2023 2023-08-17 1 Pv 227/23/1104 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/264/06/2023 2023-07-11 1 Pv 368/21/1104 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/518/11/2023 2023-11-30 1 Pv 280/22/1104 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/518/11/2023 2023-11-30 1 Pv 280/22/1104 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/331/07/2023 2023-08-17 1 Pv 227/23/1104 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/264/06/2023 2023-07-11 1 Pv 368/21/1104 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.