JUDr. Kristína Balúchová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava IV.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda kúpa, výstavba 27.11.2018 230 400 0
zastavaná plocha a nádvorie kúpa, výstavba 27.11.2018 230 400 0
rodinný dom kúpa, výstavba 27.11.2018 230 400 0
ostatná plocha kúpa 20.03.2019 300 0
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zariadenie rodinného domu kúpa 2018/2019/2022/2023 35 500 0
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
starobné dôchodkové sporenie úspory 2016 - súčasnosť 11 264,63 0
bankový účet úspory 2023 - súčasnosť 8096,53
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver 01.10.2018
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda kúpa, výstavba 27.11.2018 213000 0
zastavaná plocha a nádvorie kúpa, výstavba 27.11.2018 213000 0
rodinný dom kúpa, výstavba 27.11.2018 213000 0
ostatná plocha kúpa 20.03.2019 300 0
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zariadenie rodinného domu kúpa 2018/2019/2022 19000 0
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
starobné dôchodkové sporenie úspory 2016 - súčasnosť 6890,46 0
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver 01.10.2018
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (6)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/331/07/2023 17.08.2023 1 Pv 227/23/1104 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/264/06/2023 11.07.2023 1 Pv 368/21/1104 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/518/11/2023 30.11.2023 1 Pv 280/22/1104 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/518/11/2023 (pdf, 89 KB) 30.11.2023 1 Pv 280/22/1104 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/331/07/2023 (pdf, 99 KB) 17.08.2023 1 Pv 227/23/1104 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/264/06/2023 (pdf, 136 KB) 11.07.2023 1 Pv 368/21/1104 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.