JUDr. Michal Špaček

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Pezinok.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bratislava III.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt s prislúchajúcim podielom na pozemku pod bytovým domom a priľahlom pozemku Kúpna zmluva 2011-09-20 98.000,- Eur 98.000,- Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo dar/vyradenie z obchodného majetku 2023-04-28 - 12.000,- Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory na účtoch v banke úspory z výkonu slobodného povolania a z príjmu zo závislej činnosti 2013 - 2024 52500 52500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2021-11-01
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.