JUDr. Silvia Siweková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Bratislava II.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada kúpa kúpna zmluva
záhrada kúpa kúpna zmluva
rodinný dom/zastavaná plocha a nádvorie kúpa kúpna zmluva
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory sporenie priebežne
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
1) dlh/zmluva o úvere 2011-12-07
2) dlh/ zmluva o úvere 2020-01-09
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (2)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/911/09/2023 2023-10-05 3 Pv 240/23/1102 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/911/09/2023 (pdf, 93 KB) 2023-10-05 3 Pv 240/23/1102 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

No relevant news articles found.