JUDr. Silvia Siweková

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava II.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada kúpa kúpna zmluva
záhrada kúpa kúpna zmluva
rodinný dom/zastavaná plocha a nádvorie kúpa kúpna zmluva
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úspory sporenie priebežne
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
1) dlh/zmluva o úvere 07.12.2011
2) dlh/ zmluva o úvere 09.01.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (2)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/911/09/2023 05.10.2023 3 Pv 240/23/1102 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/911/09/2023 (pdf, 93 KB) 05.10.2023 3 Pv 240/23/1102 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.